Blog

07.09.2018

Jak odrolnić działkę

W artykule znajdziesz:

Jak odrolnić działkę

Planując zakup działki pod budowę wymarzonego domu, należy zwrócić szczególną uwagę na klasę gruntu (program na komputer). Jest to szczególnie ważne w przypadku niezabudowanych nieruchomości poddanych bonitacyjnej klasyfikacji gleb. Najczęściej dotyczy to gruntów rolnych, które mogą być wykorzystane do produkcji rolniczej. Na takich nieruchomościach klasa gruntu powinna być jak najwyższa, ponieważ pozwala to na zwiększenie wydajności rolnej. Niestety są to również działki najdroższe. Lepszy grunt to wyższe stawki podatku rolnego (program na telefon).

Zmiana przeznaczenia gruntu

Jak odrolnić działkę

Wiele osób decyduje się na zakup działki rolnej, aby później przekształcić ja na działkę budowlaną. Należy jednak pamiętać, że przeznaczenie parceli nie zawsze może być zmienione, a nawet jeśli, to niesie ze sobą spore koszty (program na egzamin ustny). Im wyższa klasa gruntu, tym wyższe koszty odrolnienia, dlatego z punktu widzenia osób, planujących przekształcenie działki na budowlaną, bardziej opłacalny jest wybór gruntów o jak najniższej klasie. W przypadku, gdy działka znajduje się poza miastem, procedura odrolnienia jest dwuetapowa (promocja 3 w 1). Najpierw dokonywana jest zmiana przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie grunt wyłączany jest z produkcji rolnej (segregator).
Przebieg pierwszego etapu odrolnienia uzależniony jest od tego, czy dla danej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka jest nim objęta to należy przeprowadzić procedurę jego zmiany. Jeśli nie, to konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to trudna procedura, która rozpoczyna się po złożeniu wniosku do wójta, prezydenta miasta lub burmistrza. Wniosek ma charakter postulatywny, co oznacza, że jego rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem. Nie obowiązują go przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dlatego często trwa to naprawdę długo (opinie). Po uwzględnieniu wnioski zaczyna się procedura zmiany planu. Właściciele gruntów nie mają wpływu na przebieg procesy ich odrolnienia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami