Jak odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej

Jak odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej

Dzisiaj nie każdy uzyskuje pozytywną opinię dotyczącą uprawnień na przeprowadzanie robót budowlanych (program na komputer). Ekipa doświadczonych inżynierów czy też innych osób uprawnionych do wydawania takich uprawnień nie jest nieomylna. Jeśli osoba starająca się o poszczególne uprawnienia budowlane otrzyma negatywną opinię od komisji kwalifikacyjnej, to nie jest to jeszcze decyzja ostateczna. Jeśli z jakiegoś powodu osoba podchodząca do egzaminu uważa, że wynik jest niesprawiedliwy, to istnieją narzędzia, które pozwalają się odwołać od takiej krzywdzącej decyzji (program na telefon).

Wszystkie zezwolenia czy też uprawnienia nadawane są przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną i to właśnie od tej wiążącej decyzji można się odwołać w kilku sytuacjach. Każda decyzja wydawana jest na podstawie przepisu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zw. dalej KPA (program egzamin ustny). Powyższa ustawa daje więc możliwość odwołania się od decyzji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inżynierów Budownictwa.

Osoby chcące się odwołać mają na to jedynie czternaście dni, od momentu doręczenia pisma lub decyzji. Odwołania odbywają się za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inżynierów Budownictwa (opinie o programie). Wspomniana komisja przeprowadza wszystkie postępowania i może anulować podjętą decyzję jako urząd drugiej instancji.

Ostateczne rozwiązanie

W wielu przypadkach po weryfikacji takiego odwołania nie istnieją żadne przesłanki świadczące o tym, że w pierwszej instancji popełniono błąd. Zazwyczaj w tego typu sytuacjach podtrzymywana jest wcześniejsza decyzja (segregator aktów prawnych). Jeśli decyzja o odrzuceniu odwołania zostanie powtórzona, to wówczas jest to już ostateczne odwołanie, ponieważ druga instancja jest ostatnim etapem odwoławczym, z jakiego można skorzystać. Istnieje jeszcze możliwość skargi w ciągu trzydziestu dni od otrzymania takiej decyzji, ale wtedy sprawa zostaje przejęta przez Naczelny Sąd Administracyjny. Niezależnie od etapu w każdej sytuacji występuje próba polubownego rozpatrzenia odwołania, zwłaszcza jeśli sprawa nie kwalifikuje się do wyższej rangi (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !