Blog

28.06.2019

Jak ogłaszane są wyniki egzaminów?

Jak ogłaszane są wyniki egzaminów?

Wyniki egzaminów pisemnych są ogłaszane od razu po sprawdzeniu testów (program na komputer). Podsumowania wyników dokonuje się na niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego, a decyzja odnotowywana jest w protokole, który musi podpisać każdy członek Zespołu Egzaminacyjnego (program na telefon).

Jak ogłaszane są wyniki egzaminów?

Zespół Egzaminacyjny ma prawo wystąpić do Przewodniczącego Okręgowej Komisji z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności i zakresie tym osobom, które pozytywnie złożyły egzamin na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Bardzo ważne jest to, że pozytywny wynik pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane, zachowuje ważność przez 3 lata od momentu jego uzyskania. W tym czasie kandydat może przystąpić do egzaminu ustnego.

Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, to kandydat otrzymuje decyzję, w której znajduje się pouczenie dla kandydata (opinie o programie). W pouczeniu znajduje się informacja o możliwości przystąpienia do egzaminu jeszcze raz, ale w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy. Jeśli kandydat uzyskał negatywny wynik części ustnej, to ponownie może przystąpić tylko do ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto wspomnieć, że jeśli kandydat w wyznaczonym czasie ponownie przystąpi do egzaminu na uprawnienia budowlane, to nie będzie musiał jeszcze raz ponosić kosztów I etapu postępowania kwalifikacyjnego (segregator aktów prawnych).

Wyniki egzaminów ustnych


Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane w postaci list, które komisja wywiesza na komentarzu. Czas oczekiwania na wynik zależy od liczby kandydatów – zwykle nie przekracza on 3 godzin, choć w niektórych izbach może się nieco przedłużyć. Wyniki egzaminów ustnych także podawane są od razu po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego (promocja 3  w 1). Zachowuję one ważność przez 3 lata – w tym czasie konieczne jest wstąpienie do grona członków samorządu zawodowego, co jest wymagane, aby móc wykonywać zawód. Jeśli egzamin nie zostanie złożony pozytywnie, kandydat może ponownie do niego przystąpić w ciągu 3 miesięcy. Dokładnie tyle czasu ważny jest pozytywny wynik pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami