Jak ogłaszane są wyniki egzaminów?

Wyniki egzaminów pisemnych są ogłaszane od razu po sprawdzeniu testów (program na komputer). Podsumowania wyników dokonuje się na niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego, a decyzja odnotowywana jest w protokole, który musi podpisać każdy członek Zespołu Egzaminacyjnego (program na telefon).

Jak ogłaszane są wyniki egzaminów?

Zespół Egzaminacyjny ma prawo wystąpić do Przewodniczącego Okręgowej Komisji z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności i zakresie tym osobom, które pozytywnie złożyły egzamin na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Bardzo ważne jest to, że pozytywny wynik pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane, zachowuje ważność przez 3 lata od momentu jego uzyskania. W tym czasie kandydat może przystąpić do egzaminu ustnego.

Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, to kandydat otrzymuje decyzję, w której znajduje się pouczenie dla kandydata (opinie o programie). W pouczeniu znajduje się informacja o możliwości przystąpienia do egzaminu jeszcze raz, ale w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy. Jeśli kandydat uzyskał negatywny wynik części ustnej, to ponownie może przystąpić tylko do ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto wspomnieć, że jeśli kandydat w wyznaczonym czasie ponownie przystąpi do egzaminu na uprawnienia budowlane, to nie będzie musiał jeszcze raz ponosić kosztów I etapu postępowania kwalifikacyjnego (segregator aktów prawnych).

Wyniki egzaminów ustnych


Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane w postaci list, które komisja wywiesza na komentarzu. Czas oczekiwania na wynik zależy od liczby kandydatów – zwykle nie przekracza on 3 godzin, choć w niektórych izbach może się nieco przedłużyć. Wyniki egzaminów ustnych także podawane są od razu po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego (promocja 3  w 1). Zachowuję one ważność przez 3 lata – w tym czasie konieczne jest wstąpienie do grona członków samorządu zawodowego, co jest wymagane, aby móc wykonywać zawód. Jeśli egzamin nie zostanie złożony pozytywnie, kandydat może ponownie do niego przystąpić w ciągu 3 miesięcy. Dokładnie tyle czasu ważny jest pozytywny wynik pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !