Blog

21.09.2018

Jak powinien przebiegać odbiór instalacji kominowej?

W artykule znajdziesz:

Jak powinien przebiegać odbiór instalacji kominowej?


W rzeczywistości wszystkie czynności odbiorowe związane ze sprawdzenie instalacji kominowej (dogłębnie sprawdzana jest między innymi wewnętrzna powierzchnia przewodów kominowych) można podzielić na dwie części, czyli na:
- odbiór formalny,
- odbiór fizyczny.
Jeśli chodzi o formalny odbiór po sprawdzeniu instalacji kominowej, to na tym etapie przede wszystkim koniecznie musi zostać poddana sprawdzeniu zgodność materiałów z wymaganiami dokumentacji. Nie mogą zostać również pominięte atesty, a w szczególności sprawdzenie ich aktualności w dniu oficjalnego zakończenia przeprowadzanej kontroli. Przy formalnym odbiorze nie mogą pominięte zostać również oznakowania komina, gdyż bez nich niemal niemożliwa jest ich odpowiednia kwalifikacja oraz potwierdzenie zgodności wykonania ze stworzonym znacznie wcześniej projektem.
Odbiór fizyczny kominowej instalacji jest znacznie bardziej skomplikowany niż ten formalny (do czego w dużym stopniu w wielu sytuacjach przyczyniają się obecne w przewodach spaliny mokre). Odbiór fizyczny jest możliwy jedynie w momencie, w którym wszystkie poniższe elementy zostaną bardzo dokładnie sprawdzone:
- drożność przewodów,
- właściwe umiejscowienie przewodów,
- skuteczność odprowadzania kondensatu,
- grubość i wielkość przegród,
- obecność otworów rewizyjnych i wyczystnych,
- stan zarówno wlotu, jak i wylotu przewodów,
- sprawdzane są łączenia poszczególnych elementów w celu wyeliminowania ewentualnie zamocowań wadliwych, które w efekcie mogłyby stanowić pewnego rodzaju zagrożenie,
- prawidłowość ciągu,
- prawidłowość kierunku umieszczenia przewodów,
- stan zarówno powierzchni, jak i wnętrza najważniejszych przewodów.
Sprawdzenie stanu przewodów kominowych (aby było jak najbardziej wiarygodne) może być wykonane jedynie przez osobę o odpowiednich uprawnieniach dysponującą specjalistycznym sprzętem, który znacznie zmniejszy ryzyko wystąpienia choćby najmniejszego przeoczenia w czasie przeprowadzania kontroli.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami