Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli UE?

Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli UE?

Wszystkie wnioski oraz inne dokumenty niezbędne do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych muszą być przetłumaczone na język polski (program na komputer). Tłumaczenia może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, który posiada prawo wykonywania swojego zawodu na terenie Polski.

Tłumaczyć nie trzeba dokumentów, które potwierdzają imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo czy nazwę państwa osoby starającej się o nadanie uprawnień budowlanych (program na telefon). Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przez 3-osobowe zespoły weryfikacyjne, które powoływane są przez Prezesa Krajowej Rady Kwalifikacyjnej. Prezes Krajowej Rady nie tylko powołuje zespół kwalifikacyjny, ale także z jego składu wyznacza przewodniczącego i sekretarza. Wszystkie wnioski dotyczące uznania kwalifikacji do uprawnień budowlanych, które wpływają do Krajowej Rady, kierowane są właśnie do zespołów weryfikacyjnych (program egzamin ustny).

Kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych jest podawany ocenie merytorycznej. Co ważne, zespół weryfikacyjny przeprowadza też z kandydatem na uprawnienia budowlane rozmowę wyjaśniającą, w trakcie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie. Zakres obejmuje znajomość języka niezbędną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie).

Biuro uznawalności


W zespole weryfikacyjnym wszelkie rozstrzygnięcia są dokonywane większością głosów (segregator aktów prawnych). Jeśli większości nie ma, to decydujący jest głos przewodniczącego. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego ma możliwość wystąpienia o opinię do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Podmiot ten wydaje opinię, czy zagraniczne studia wyższe, które ukończył wnioskodawca, można uznać w Polsce za równorzędne kierunkom uznanym za odpowiednie i pokrewne. W przypadku pojawienia się wątpliwości w zakresie autentyczności świadectw, dyplomów bądź innych dokumentów przewodniczący może zwrócić się o potwierdzenie ich autentyczności do odpowiednich organów państw członkowskich (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !