Blog

14.08.2019

Jak przebiega proces nadawania uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Jak przebiega proces nadawania uprawnień budowlanych?


Mechanizm nadawania uprawnień budowlanych jest bardzo rozbudowany. Cały proces zaczyna się już w momencie wyboru kierunku kształcenia – szkoły średniej oraz studiów (program na komputer). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dostępne są już dla techników i mistrzów. Jeśli chodzi o uprawnienia bez ograniczeń, to niezbędne jest wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie.

Jak przebiega proces nadawania uprawnień budowlanych?

Bardzo duże znaczenie ma wybrany kierunek studiów, ponieważ do każdej specjalności przypisane są kierunki odpowiednie i pokrewne. Kierunki odpowiednie dla danej specjalności oraz niektóre kierunki pokrewne pozwalają na uzyskanie uprawnień bez ograniczeń (program na telefon).

Kolejny etap przygotowań do zdobycia uprawnień budowlanych to praktyka zawodowa. Bardzo ważne jest to, aby odbywała się ona pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń w tej specjalności, o jaką stara się praktykant. Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych może trwać od roku do 4 lat i musi być prawidłowo udokumentowana. Wszystkie niezbędne informacje znaleźć można w przepisach, choć warto się też upewnić, jakie wymagania w tym zakresie ma właściwa miejscowo okręgowa komisja kwalifikacyjna (program egzamin ustny). Obecnie praktykę dokumentuje się za pomocą specjalnego oświadczenia z odpowiednimi załącznikami.

Dwa pierwsze etapy


Dwa pierwsze etapy są niezbędne, żeby przejść do kolejnego, czyli do złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Wniosek ten należy złożyć do właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów (opinie o programie). Przynależność do izby jest uzależniona nie od miejsca zameldowania, ale od aktualnego miejsca zamieszkania, czyli meldunku tymczasowego. Niektóre izby wymagają dostarczenia zaświadczenia o tymczasowym zameldowaniu, dlatego warto dowiedzieć się w swojej izbie, jakie dokumenty są wymagane razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Egzaminy odbywają się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Zaczynają się o tej samej porze w każdej izbie, a ich zdanie oznacza, że kandydat otrzymał uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami