Blog

16.09.2019

Jak przeprowadzany jest egzamin?

W artykule znajdziesz:

Jak przeprowadzany jest egzamin?

Jak przeprowadzany jest egzamin?

Egzamin pisemny składa się z 30-90 pytań – zależy to od rodzaju uprawnień budowlanych, o jaki stara się wnioskodawca (program na komputer). W części pisemnej sprawdzana jest znajomość następujących przepisów:
• ustawy Prawo budowlane oraz ustaw, które odpowiadają zakresowi wybranej specjalności uprawnień budowlanych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych – 70% wszystkich pytań,
• warunków bezpieczeństwa oraz higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych – 20% wszystkich pytań,
• postępowania administracyjnego – 10% wszystkich pytań (program na telefon).

Czas trwania egzaminu pisemnego można obliczyć mnożąc liczbę pytań przez 1,5 minuty. Czas liczy się od momentu, który wskazuje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej bądź jego zastępca. W trakcie egzamin pisemnego prawidłowe odpowiedzi zaznacza się poprzez zakreślenie jednej z trzech proponowanych odpowiedzi na karcie odpowiedzi (program egzamin ustny).

Pisemny etap egzaminu na uprawnienia budowlane odbywa się w tym samym terminie i o tej samej godzinie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa i na podstawie jednakowych zestawów pytań. Egzamin pisemny uznaje się za zdany, jeśli osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane prawidłowo odpowiedziała na przynajmniej 75% pytań. Egzamin ustny przebiega inaczej niż pisemny. Przede wszystkim polega on na udzieleniu odpowiedzi na pytania z zestawu, który zdający losuje. W zależności od rodzaju uprawnień zestaw może składać się z 5 do 10 pytań (opinie o programie).

Rozwiązanie zagadnienia

Pytania dotyczą przede wszystkim zakresu specjalności, o jaką stara się kandydat, umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa oraz praktycznego stosowania wiedzy technicznej w trakcie wykonywania praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Jedno pytanie obejmuje część praktyczną, która może polegać na:
• wykonaniu zadań projektowych,
• rozwiązaniu zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy i dotyczącego specjalności uprawnień budowlanych, jakie chce uzyskać kandydat.
Członkowie komisji egzaminacyjnej są uprawnieni do zadawania dodatkowych pytań – ich zakres jest związany z pytaniami znajdującymi się w wylosowanym zestawie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami