Blog

09.03.2019

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej?

W artykule znajdziesz:

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej?

Po pomyślnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest jeszcze zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer). Przede wszystkim konieczne jest zapoznanie się wykazem aktów prawnych wymaganych podczas egzaminu – wykaz jest ogłaszany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną na stronie internetowej Izby Architektów RP. Wykaz musi być ogłoszony co najmniej dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu. Co ważne, obowiązuje stan prawny przepisów na dzień przeprowadzania egzaminów (program na telefon). Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku kalendarzowym a ich terminy są ogłaszane w serwisie internetowymi Izby Architektów RP przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną, a także w serwisach internetowych okręgowych izb architektów – informacje na ten temat muszą pojawić się na stronach przynajmniej na 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminów (program na egzamin ustny).

Egzamin pisemny we wszystkich okręgach

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej?

Egzamin pisemny we wszystkich okręgach jest w tym samym czasie i zawiera te same zestawy pytań (promocja 3 w 1). W roku 2018 egzaminy w sesji letniej odbyły się 8 czerwca o godz. 10, natomiast w sesji zimowej 7 grudnia, również o godzinie 10. Ostateczny termin zgłoszenia wniosków o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej przypał na 8 marca w sesji letniej oraz 7 września w sesji zimowej.
Kandydat na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej zostaje zawiadomiony o dopuszczeniu do egzaminu oraz terminie tego egzaminu w odpowiednim terminie (segregator). Pozytywne przejście pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli kwalifikacji wykształcenie i praktyki zawodowej, oznacza dopuszczenie do egzaminu. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zawiadamia kandydat za pośrednictwem przesyłki za potwierdzeniem odbioru na adres, który został wskazany w złożonymi wniosku. Zawiadomienie to powinno dotrzeć do zainteresowanego przynajmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu pisemnego (opinie). Po zaliczeniu egzaminu pisemnego kandydat przystępuje jeszcze do egzaminu ustnego, którego zdanie pozwala na otrzymanie uprawnień budowlanych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami