Blog

02.04.2019

Jak rozszerzyć uprawnienia?

W artykule znajdziesz:

Jak rozszerzyć uprawnienia?

Każdy, kto posiada uprawnienia budowlane, może poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, zdobywając kolejne specjalności lub rozszerzając zakres posiadanych już uprawnień do uprawnień bez ograniczeń (program na komputer). W przepisach dokładnie określono, jak wygląda egzamin w przypadku rozszerzenia uprawnień budowlanych. Przede wszystkim konieczne jest nabycie kolejnych umiejętności praktycznych i teoretycznych (program na telefon). W ustawie Prawo budowlane sprecyzowano, że w przypadku, gdy uprawnienia mają być rozszerzone o inną specjalizację lub zwiększony zakres, to treść egzaminu powinna obejmować wyłącznie te treści, których posiadane dotychczas uprawnienia nie obejmowały. W takim wypadku sporządzany jest szczegółowy program przeprowadzenie egzaminy, w którym ustala się niezbędną liczbę pytań z wybranego rodzaju zdobywanych uprawnień (program na egzamin ustny).

Udokumentowanie wykształcenia

Jak rozszerzyć uprawnienia?

W programie znajduje się także informacja o zakresie aktów prawnych niezbędnych do rozszerzenia uprawnień budowlanych – każdorazowo jest on ustalany indywidualnie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że istnieje bardzo wiele możliwości rozszerzenia uprawnień – dotyczy to zarówno zakresów, jak i rodzajów czy specjalizacji (promocja 3 w 1). Jeśli chodzi o praktykę zawodową do rozszerzenia uprawnień danej specjalizacji bądź rodzaju uprawnień, to zgodnie z prawem budowlanym nie wymagana żadna dodatkowa praktyka. Nie jest to potrzebne, ponieważ praktyka przedłożona była w czasie zdobywania poprzednich uprawnień – wymagane jest jedna udokumentowanie wykształcenia, jeśli chce się zdobyć uprawnienia w zakresie nieograniczonym (segregator).
Kandydaci, którzy ubiegają się o uprawnienia w innej specjalizacji niż posiadane do tej pory, muszą udokumentować odbycie praktyki zawodowej oraz posiadanie wykształcenia, które jest zgodne z nową specjalizacją. Podsumowując – zakres aktów prawnych przy rozszerzaniu zakresu uprawnień jest znacznie okrojony, ponieważ nie różni się wiele od zakresu posiadanych już uprawnień ograniczonych. Sytuacja wygląda podobnie przy nowej specjalizacji – zawartość aktów prawnych zwiększa się o przepisy branżowe (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami