Jak się uczyć do ustnego – przeglądanie pytań?

Egzamin ustny dla wielu osób jest bardzo trudny, o czym można przekonać się sprawdzając jego wyniki, które z roku na rok są gorsze. Warto więc odpowiednio się przygotować, stosując sprawdzone metody (program na komputer).

Jak się uczyć do ustnego – przeglądanie pytań?

Jedną z nich jest przeglądanie oraz nauka odpowiedzi. Na każdej sesji część pytań może się powtarzać, dlatego opłaca się zapoznać z pytaniami, które pojawiały się w poprzednich latach, ponieważ znacząco zwiększa to szanse na zaliczenie egzaminu (program na telefon). Zbiory pytań z poprzednich lat można znaleźć w różnego rodzaju serwisach internetowych, warto też popytać znajomych, który egzamin mają już za sobą (program egzamin ustny). Oczywiście zawsze trzeba je odpowiednio opracować i skupić się przede wszystkim na tych, które dotyczą wybranych uprawnień budowlanych (opinie o programie).

W przypadku zdawania na jedną z najbardziej popularnych specjalności, np. sanitarną, elektryczną czy konstrukcyjno-budowlaną, znalezienie sprawdzonych zestawów pytać nie sprawia większych trudności, ponieważ jest ich bardzo dużo. Wówczas warto ograniczyć zakres do izby, w której będzie zdawany egzamin, ponieważ wówczas szanse na pojawienie się tego samego zestawu pytań są największe (segregator aktów prawnych). Dopiero po nauczeniu się pytań ze swojej izby można przystąpić do rozwiązywania zestawów z innych okręgów. Dzięki temu można się dobrze przygotować i sprawdzić swoją wiedzę.

Podczas egzaminów ustnych

Jeśli ktoś stara się o uprawnienia w specjalności mniej popularnej, to pytań z poprzednich lat jest zdecydowanie mniej. Wówczas od razu warto przeglądać i uczyć się pytań z każdej okręgowej izby samorządu zawodowego. W czasie przeglądania pytań z egzaminów ustnych trzeba sporo czasu poświęcić na te, które dotyczą umiejętności praktycznych. Podczas egzaminów ustnych zakres dostępnych materiałów źródłowych jest ograniczony, dlatego znalezienie odpowiednich informacji może być niezwykle trudne (promocja 3  w 1). Jeśli chodzi o przepisy prawa, to pytania wystarczy przejrzeć, a głębszej analizie poddać tylko te, które sprawiają najwięcej problemów. Wynika to z faktu, że podczas egzaminu można posiłkować się tekstami ustaw i rozporządzeń, które są do dyspozycji zdających.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami