Blog

Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 10
26.07.2019

Jak się uczyć do ustnego – przeglądanie pytań?

W artykule znajdziesz:

Jak się uczyć do ustnego – przeglądanie pytań?

Egzamin ustny dla wielu osób jest bardzo trudny, o czym można przekonać się sprawdzając jego wyniki, które z roku na rok są gorsze. Warto więc odpowiednio się przygotować, stosując sprawdzone metody (program na komputer).

Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 11
Jak się uczyć do ustnego – przeglądanie pytań?

Jedną z nich jest przeglądanie oraz nauka odpowiedzi. Na każdej sesji część pytań może się powtarzać, dlatego opłaca się zapoznać z pytaniami, które pojawiały się w poprzednich latach, ponieważ znacząco zwiększa to szanse na zaliczenie egzaminu (program na telefon). Zbiory pytań z poprzednich lat można znaleźć w różnego rodzaju serwisach internetowych, warto też popytać znajomych, który egzamin mają już za sobą (program egzamin ustny). Oczywiście zawsze trzeba je odpowiednio opracować i skupić się przede wszystkim na tych, które dotyczą wybranych uprawnień budowlanych (opinie o programie).

W przypadku zdawania na jedną z najbardziej popularnych specjalności, np. sanitarną, elektryczną czy konstrukcyjno-budowlaną, znalezienie sprawdzonych zestawów pytać nie sprawia większych trudności, ponieważ jest ich bardzo dużo. Wówczas warto ograniczyć zakres do izby, w której będzie zdawany egzamin, ponieważ wówczas szanse na pojawienie się tego samego zestawu pytań są największe (segregator aktów prawnych). Dopiero po nauczeniu się pytań ze swojej izby można przystąpić do rozwiązywania zestawów z innych okręgów. Dzięki temu można się dobrze przygotować i sprawdzić swoją wiedzę.

Podczas egzaminów ustnych

Jeśli ktoś stara się o uprawnienia w specjalności mniej popularnej, to pytań z poprzednich lat jest zdecydowanie mniej. Wówczas od razu warto przeglądać i uczyć się pytań z każdej okręgowej izby samorządu zawodowego. W czasie przeglądania pytań z egzaminów ustnych trzeba sporo czasu poświęcić na te, które dotyczą umiejętności praktycznych. Podczas egzaminów ustnych zakres dostępnych materiałów źródłowych jest ograniczony, dlatego znalezienie odpowiednich informacji może być niezwykle trudne (promocja 3  w 1). Jeśli chodzi o przepisy prawa, to pytania wystarczy przejrzeć, a głębszej analizie poddać tylko te, które sprawiają najwięcej problemów. Wynika to z faktu, że podczas egzaminu można posiłkować się tekstami ustaw i rozporządzeń, które są do dyspozycji zdających.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 16 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 17 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 18
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 19
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 20 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 21 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 22
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 32 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 33 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 34
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 35
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 36 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 37 Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 38
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powłoki izolacyjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami