Blog

11.02.2019

Jak usytuować dom na działce budowlanej?

W artykule znajdziesz:

Jak usytuować dom na działce budowlanej?

Kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, planując usytuowanie domu na działce budowanej, jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (program na komputer). Z tych przepisów wynika, że dom powinien być ulokowany w takim miejscu, aby nie stwarzać zagrożeń oraz uciążliwości dla jego przyszłych mieszkańców oraz dla obiektów znajdujących się w sąsiedztwie (program na telefon). Do najważniejszych zagrożeń i uciążliwości zalicza się:
• hałas i drgania,
• zanieczyszczenie środowiska,
• możliwość osuwania się gruntu,
• możliwość zalania terenu przez wody opadowe,
• promieniowanie i pole elektromagnetyczne,
• uciążliwości i zagrożenia związane z działalnością górniczą,
Jedną z ważniejszych kwestii jest zachowanie odpowiedniej odległości między granicami działki a budynkiem (program na egzamin ustny). Z obowiązujących przepisów wynika, że obiekt musi być na działce usytuowany w takich sposób, aby te odległości wynosiły minimalnie:
• 3 metry od granic działki – jeśli ściana budynku, która zwrócona jest w stronę sąsiedniej posesji, nie posiada okien i drzwi,
• 4 metry od granic działki – jeśli ściana budynku, zwrócona w stronę posesji sąsiedniej, posiada drzwi lub okna (promocja 3 w 1).

Wpływ na energooszczędność budynku

Jak usytuować dom na działce?

Wyjątkiem od tej reguły są ustalenia znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz niewielkie rozmiary działki, które uniemożliwiają zachowanie wymaganych odległości między granicami działki a budynkiem (segregator). W takich sytuacjach dopuszczalna odległość wynosi 1,5m. Warto też pamiętać o tym, że usytuowanie domu na działce ma bezpośredni wpływ na energooszczędność budynku. Najlepiej oświetlona jest strona południowa, dlatego od tej strony powinny znajdować się wnętrza wymagające doświetlenia i docieplenia, czyli jadalnie, salony, gabinety czy pokoje dzienne (opinie). Od strony północnej warto umieścić garderoby, kuchnie oraz sypialnie. Warto też właśnie od północy wykonać wejście do budynku, dzięki czemu większość terenu zaciemnionego zajmą ścieżki oraz podjazdy samochodowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami