Ściąg

Ściąg

Ściąg obmyślony w roku 1907 i wykonany w lecie 1908 roku jest prototypem wszystkich konstrukcyj sprężonych (program uprawnienia budowlane na komputer).
W roku 1907 użytkowanie pras hydraulicznych było znacznie mniej rozpowszechnione niż dzisiaj, wskutek czego nie mogłem zdobyć na czas pras dostatecznie pewnych i łatwych w użyciu do zdejmowania łuku z krążyn; musiałem je sam zaprojektować i zlecić ich wykonanie w Anglii.

Przy rozszalowaniu luku próbnego zastąpiłem dźwigi hydrauliczne klinami stalowymi napierającymi na trzy słupy oparte na piasecznicach ustawionych za przegubami obu wezgłowi. Suma oddziaływań sprężystych wszystkich tych elementów miała wywołać żądane parcie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przewidywania moje sprawdziły się bardzo dokładnie. Klinami mogłem oderwać łuk od krążyn, wygiąć łuk w bok tak jak chciałem w lewo lub w prawo, a także wyprostować jego oś.

Miało to wprawdzie niewielkie znaczenie w budowie stosunkowo szerokich sklepień mostów przez Allier, gdyż stosunek ich długości do szerokości był mniejszy od 15, ale doświadczenie to wykorzystałem w budowie innych sklepień o znacznie większej rozpiętości i znacznie węższych, o których już wówczas myślałem. W moście w Villeneuve- -sur-Lot miałem osiągnąć stosunek długości do szerokości równy 33 i doprowadzić ten stosunek do 40 w projekcie mostu w Bernaud oraz do 44 w obu łukach mostu w Saint-Pierre-de-Vauvray, licząc między stężeniami poprzecznymi.

Następne zagadnienie dotyczyło przygotowania betonu (uprawnienia budowlane). Największe naprężenia obliczeniowe były rzędu 100 kG/cm2. Były one wyznaczone w założeniu słuszności prawa Naviera, o którym zresztą wiedziałem, że jest niedoskonałe.
Po wielu próbach, stosując 500 kG/m:l cementu, który dzisiaj byłby uznany za zdatny do wzmacniania nasypów, uzyskałem beton doskonale urabialny, bez nadmiaru wody, o wytrzymałości dochodzącej po 90 dniach do 400 kG’cm2 i zdolny do wytrzymania dużych odkształceń przy zginaniu. Beton ten wibrowano w deskowaniu przez uderzanie ręcznym młotkiem.

Przeguby w wezgłowiach

Po wykonaniu próbnego sklepienia rozpocząłem ciągłe obserwacje przesunięć przegubów i kilku punktów wewnętrznej powierzchni sklepienia względem reperów całkowicie niezależnych od obserwowanego elementu (program egzamin ustny).
Wskazania aparatów pomiarowych były zupełnie niezgodne z własnościami tizykalnymi betonu, z którymi zapoznał nas prof. A. Mesnager w czasie studiów i które stanowiły podstawę przepisów z roku 1926.

O wynikach moich pomiarów zakomunikowałem profesorowi; tak samo, jak i ja nie umiał on ich wyjaśnić i dopatrywał się w moich obserwacjach błędów systematycznych, podczas gdy ja wiedziałem, że błędy takie były niemożliwe. Sklepienia mostu w Veurdre zostały zabetonowane w lecie 1910 roku (opinie o programie). Przeguby w zwornikach sklepień wykonane ze stali, ponieważ nie mogłem wykonać przegubów betonowych, chociaż były one znacznie prostsze.
Będąc pewny dobrego posadowienia przyczółków, postanowiłem umieścić w zworniku prasy do uniesienia sklepienia z krążyn.

Umieszczenie pras w zworniku pozwalało na zmniejszenie ich ilości i ułatwiało dostęp do nich. Po wywarciu niewielkiego wstępnego nacisku powstała szczelina między sklepieniem i jedną z płyt przegubu. Szerokość tej szczeliny wynosiła najpierw 20 mm, co odpowiadało skurczowi betonu, później szczelina ta wzrosła o 30 mm wskutek skrócenia łuków pod działaniem parcia lewarów i wskutek uniesienia łuków na kilka cm w zworniku. Dla zabezpieczenia od nieprzewidzianego spadku ciśnienia w lewarach wypełniono te szczeliny odcinkami blachy stalowej, a nierówności między sąsiednimi blachami zapełniono zaprawą (segregator aktów prawnych).

Przeguby w wezgłowiach stanowiły wielkie bloki betonowe prefabrykowane. Powierzchnie styków tych bloków miały kształt powierzchni walcowych o zbliżonej wielkości promieni. Uzbrojono je gęsto w trzech kierunkach, dla zabezpieczenia od pęknięć.

Udało się nam wykonać te bloki bardzo starannie, natomiast mieliśmy duże trudności z dokładnym ich ustawieniem, gdyż wyregulowanie bloków okazało się bardzo trudne (promocja 3 w 1).
Trudności te nasunęły mi myśl uproszczenia przegubów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !