Blog

11.06.2019

Jak uzyskać tytuł zawodowy architekta?

W artykule znajdziesz:

Jak uzyskać tytuł zawodowy architekta?

Tytuł zawodowy architekta mogą uzyskać wyłącznie osoby, które spełniły poniższe wymagania:
• ukończyły przynajmniej 5-letnie studia jednolite lub studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka lub architektura, po których zakończeniu otrzymały tytuł magistra inżyniera architekta (https://uprawnienia-budowlane.pl),
• odbyły roczną praktykę zawodową na budowie,
• odbyły roczną praktykę zawodową w biurze projektowym,
• złożyły egzamin architektoniczny (program na komputer).

Jak uzyskać tytuł zawodowy architekta?

Praktyka zawodowa musi odpowiadać kryteriom jakościowym, które przyjęto w standardach praktyki zawodowej przygotowanych przez Krajową Radę Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Praktyka zawodowa dla przyszłych architektów może, zgodnie z nową ustawą o zawodzie architekta, odbywać się po kierunkiem patrona (program na telefon). Za moment rozpoczęcia praktyki zawodowej uważa się dokonanie wpisu kandydata na listę praktykantów, która jest prowadzona przez właściwą miejscowo okręgową izbę architektów (program egzamin ustny).

Osoba, która została wpisana na listę praktykantów dane okręgowej izby architektów, ma takie sama prawa i obowiązki, jakie określone zostały we wspomnianych standardach praktyki zawodowej. Patronat nad praktyką zawodową może być członek samorządu zawodowego architektów, który posiada odpowiednia uprawnienia budowlane oraz tytuł zawodowy architekta od przynajmniej 5 lat. Patron ma za zadanie takie przygotowanie praktykanta, aby mógł on wykonywać zawód architekta. Odbycie praktyki zawodowej musi być zawsze potwierdzone przez patrona tej praktyki (opinie o programie). Patron nie może uchylać się od obowiązków związanych z wykonywaniem patronatu.

Praktyka za granicą

Aby praktyka zawodowa została zaliczona, praktykant musi pełnić funkcje techniczne na budowie oraz funkcje techniczne przy pracach projektowych (segregator aktów prawnych). Na budowie praktyka może polegać zarówno na pełnieniu funkcji technicznych, jak i na wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych w ramach nadzoru budowanego – są to zapisy, które znalazły się w projekcie ustawy o zawodzie architekta. Praktykę zawodową można odbyć za granicą, ale musi ona przebiegać pod kierunkiem osoba, która posiada uprawnienia odpowiednie dla danego kraju lub tytuł zawodowy architekta (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami