Jak wygląda budowanie ogrodów zoologicznych?

 
Jak wygląda tworzenie ogrodów zoologicznych?

Ogród zoologiczny to szczególny obiekt budowlany, który wymaga przestrzegania wielu rygorystycznych przepisów. Należy podkreślić, że stworzenie nowego ogrodu zoologicznego od postaw nie jest łatwym zadaniem. Właśnie dlatego przyrost nowych obiektów jest niewielki (promocja 3 w 1). Częściej przeprowadzane są prace modernizujące już istniejące wybiegi. Podczas budowy ekspozycji należy uwzględnić naturalne środowiska życia dzikich zwierząt. Oczywiście nie jest to równoznaczne z tym, że każdy czynnik musi zostać odwzorowany. Istotne jest, aby zagwarantować im warunku potrzebne do przetrwania. Problemem może być to, że każdy gatunek ma inne wymagania. Projekt musi być sporządzony indywidualnie dla każdego obiektu zoologicznego - liczy się nie tylko środowisko panujące na danym wybiegu, ale również ich rozmieszczenia (segregator aktów prawnych).

 

Budowa musi przebiegać w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami. Trzeba również uwzględnić specyfikę gatunku, ponieważ umieszczenie zwierząt w obiektach nieprzystosowanych może być tragiczne w skutkach. Niemożliwym jest, aby określić przepisy odpowiednie dla każdej grupy zwierząt. Są to wyłącznie ogólne wskazania, które nie oznaczają tego, że konkretne jednostki zaaklimatyzują się.Obiekt budowlany stawiany na terenie ogrodu zoologicznego musi być przystosowany nie tylko do wymagań zwierząt, ale również osób zwiedzających. Obserwacja powinna odbywać się z kilku miejsc, najlepiej pod różnymi kątami. Dobrze jest, jeśli osoba oglądająca wybieg może zrobić to zarówno z ukrycia, jak i w sposób zapewniający kontakt wzrokowy (uprawnienia budowlane). Podczas projektowania ekspozycji ważna jest również roślinność. Nie może ona przesadnie zakłócać widoczności na odcinku 10 m wzdłuż wybiegu. Obiekt widokowy powinien być komfortowy dla zwiedzających, a jednocześnie zwierząt. Zwykle do miejsc widokowych prowadzą niedługie dróżki, tak aby oddalić je od głównej trasy dla zwierzających. Podczas projektowania ogrodów zoologicznych uwzględnia się również różnice terenu. Często wykorzystywane są naturalne wzniesienia lub sztuczne nasypy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami