Blog

Moc zainstalowana zdjęcie nr 10
30.05.2018

Jak wygląda tworzenie ogrodów zoologicznych?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda budowanie ogrodów zoologicznych?

 
Moc zainstalowana zdjęcie nr 11
Jak wygląda tworzenie ogrodów zoologicznych?

Ogród zoologiczny to szczególny obiekt budowlany, który wymaga przestrzegania wielu rygorystycznych przepisów. Należy podkreślić, że stworzenie nowego ogrodu zoologicznego od postaw nie jest łatwym zadaniem. Właśnie dlatego przyrost nowych obiektów jest niewielki (promocja 3 w 1). Częściej przeprowadzane są prace modernizujące już istniejące wybiegi. Podczas budowy ekspozycji należy uwzględnić naturalne środowiska życia dzikich zwierząt. Oczywiście nie jest to równoznaczne z tym, że każdy czynnik musi zostać odwzorowany. Istotne jest, aby zagwarantować im warunku potrzebne do przetrwania. Problemem może być to, że każdy gatunek ma inne wymagania. Projekt musi być sporządzony indywidualnie dla każdego obiektu zoologicznego - liczy się nie tylko środowisko panujące na danym wybiegu, ale również ich rozmieszczenia (segregator aktów prawnych).

 

Budowa musi przebiegać w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami. Trzeba również uwzględnić specyfikę gatunku, ponieważ umieszczenie zwierząt w obiektach nieprzystosowanych może być tragiczne w skutkach. Niemożliwym jest, aby określić przepisy odpowiednie dla każdej grupy zwierząt. Są to wyłącznie ogólne wskazania, które nie oznaczają tego, że konkretne jednostki zaaklimatyzują się.Obiekt budowlany stawiany na terenie ogrodu zoologicznego musi być przystosowany nie tylko do wymagań zwierząt, ale również osób zwiedzających. Obserwacja powinna odbywać się z kilku miejsc, najlepiej pod różnymi kątami. Dobrze jest, jeśli osoba oglądająca wybieg może zrobić to zarówno z ukrycia, jak i w sposób zapewniający kontakt wzrokowy (uprawnienia budowlane). Podczas projektowania ekspozycji ważna jest również roślinność. Nie może ona przesadnie zakłócać widoczności na odcinku 10 m wzdłuż wybiegu. Obiekt widokowy powinien być komfortowy dla zwiedzających, a jednocześnie zwierząt. Zwykle do miejsc widokowych prowadzą niedługie dróżki, tak aby oddalić je od głównej trasy dla zwierzających. Podczas projektowania ogrodów zoologicznych uwzględnia się również różnice terenu. Często wykorzystywane są naturalne wzniesienia lub sztuczne nasypy.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Moc zainstalowana zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Moc zainstalowana zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Moc zainstalowana zdjęcie nr 16 Moc zainstalowana zdjęcie nr 17 Moc zainstalowana zdjęcie nr 18
Moc zainstalowana zdjęcie nr 19
Moc zainstalowana zdjęcie nr 20 Moc zainstalowana zdjęcie nr 21 Moc zainstalowana zdjęcie nr 22
Moc zainstalowana zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Moc zainstalowana zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Moc zainstalowana zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Moc zainstalowana zdjęcie nr 32 Moc zainstalowana zdjęcie nr 33 Moc zainstalowana zdjęcie nr 34
Moc zainstalowana zdjęcie nr 35
Moc zainstalowana zdjęcie nr 36 Moc zainstalowana zdjęcie nr 37 Moc zainstalowana zdjęcie nr 38
Moc zainstalowana zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Moc zainstalowana zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Moc zainstalowana zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami