Blog

16.09.2019

Jak wygląda kwalifikacja i weryfikacja wykształcenia?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda kwalifikacja i weryfikacja wykształcenia?

Jak wygląda kwalifikacja i weryfikacja wykształcenia?

Jednym z podstawowych warunków pozwalających na uzyskanie uprawnień budowlanych jest odpowiednie wykształcenie (program na komputer). Można je udokumentować za pomocą jednego lub kilku z poniższych dokumentów:
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza,
• dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
• suplement do dyplomu,
• zaświadczenie o przebiegu studiów (program na telefon).

Ponadto, jeśli uczelnia zawarła umowę z izbą samorządu zawodowego na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, że studia prowadzone były w oparciu o takową umowę (program egzamin ustny).

Kwestia zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności, określonym w rozporządzeniu sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, roztrzygana jest na podstawie:
• zgodności nazwy kierunku studiów, jakie skończył kandydat, z zakresem kierunku studiów lub
• z zaświadczenia o przebiegu studiów lub suplementu do dyplomu, z którego wynika, że przynajmniej jedna trzecia programu studiów, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, lub przynajmniej jedna trzecia godzin zajęć obejmowała te zajęcia, które kształtują wiedzę oraz umiejętności wymagane w danym zakresie kierunku studiów (opinie o programie).

Odpowiednia wiedza

Posiadanie wiedzy oraz umiejętności opisanych w przepisach stwierdza się wtedy, gdy nazwa specjalności bądź zakres kształcenia zostały określone w ramach kierunku studiów, który odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności niezbędnej dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Stwierdzenie posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności następuje także wtedy, gdy informacje, jakie znajdują się w zaświadczeniu lub suplemencie potwierdzają, że program obejmował zajęcia w odpowiednim zakresie. Wykształcenie uzyskane za granicę uznaje się na postawie przepisów odrębnych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami