Jak wygląda procedura opracowywania planu BIOZ?


Plan BIOZ, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach, sporządzany jest przez kierownika budowy lub przez osobę przez niego wyznaczoną, posiadającą odpowiednie uprawnienia i wiedzę. Procedura opracowywania planu musi być poprzedzona szczegółowym przeglądem uwarunkowań prawnych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Konieczne jest również zapoznanie się z dokumentacją projektową. To właśnie w tej dokumentacji są określone wszystkie elementy obiektu budowlanego oraz wszelkich urządzeń budowlanych i robót budowlanych, a także zagospodarowania działki lub terenu, funkcje i kontrakcja obiektu budowlanego wraz z jego charakterystyczną ekologiczną i energetyczną. Ponadto w dokumentacji projektowej znajdują się proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe, które ukazują warunki użytkowania obiektu budowlanego i zasady nawiązania do otoczenia.


W zależności od tego, jaki jest rodzaj, stopień złożoności oraz zakres przedsięwzięcia budowlanego, w dokumentacji projektowej musi znaleźć się:
• projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacja BIOZ i przedmiar robót, jeśli wymagane jest pozwolenie na budowę,
• plany, rysunki lub inna dokumentacja, która umożliwia określenie rodzaju oraz zakresu podstawowych robót budowlanych łącznie z uwarunkowaniami i lokalizacją ich wykonywania, przedmiarem robót, projektami, pozwoleniami, opiniami i uzasadnieniami wymaganymi przez odrębne przepisy, jeśli nie jest wymagane pozwolenie o budowę.


Dokumentacja projektowa stanowi podstawę do analizy, badania i rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie wykonywania robót budowlach na terenie budowy. Na ich podstawie opracowuje się przedmiar oraz oblicza wartość kosztorysową robót budowlanych. Dzięki korzystaniu z przedmiaru oraz kosztorysu robót budowlanych można, na podstawie analizy frontów robót oraz dyspozycyjnych zasobów zależnych od potrzeb, zaprojektować technologię oraz organizację robót budowlanych. Po analizie dokumentacji opracowywane są poszczególne części planu BIOZ.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Kubatura budynku

Kubatura budynku to pojęcie stosowane w architekturze i budownictwie, które odnosi się do przestrzeni wewnętrznej budynku konkretnego. Jest to miara…

Dom parterowy

Dom parterowy, nazywany także domem jednokondygnacyjnym, do takiego budynku, który składa się z jednego poziomu, bez schodów prowadzących na inne…

Nadproża

Nadproża do elementu konstrukcyjnego w budownictwie, który znajduje się nad otworem okiennym lub drzwiowym, mający na celu rozdzielenie elementów ograniczających…

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !