Blog

Okres zimowy zdjęcie nr 10
30.05.2018

Most kolejowy - opis obiektu zabytkowego

W artykule znajdziesz:

Most kolejowy - opis obiektu zabytkowego


Most kolejowy - zabytkowy - przykładowy opis
Most kolejowy - zabytkowy - przykładowy opis

Most kolejowy w Tczewie - przykład opisu obiektu zabytkowego

 

Obiekt zlokalizowany jest na w km 294.625 linii nr 009 Warszawa – Gdańsk (rys. 2.1 i rys 2.2). Położony jest nad rzeką Wisłą w Tczewie. Most ten jest najbardziej wysuniętym na północ mostem kolejowym na Wiśle.

 

Most został wybudowany w 1888 roku jako kratownica wielokrotna, do dzisiaj używany jako most drogowy. Na początku XX wieku wraz z przesunięciem osi stacji i przebudowie układu torowego obok zbudowany został most kolejowy. Historię mostu kolejowego przez rzekę Wisłę w Tczewie w miarę dokładnie udało się odtworzyć od 1939 roku.


W 1939 roku most składał się z 9 przęseł. Przęsła od strony Lisewa 1, 2, 3
wykonano jako kratownica o pasach równoległych, równoległych z drugorzędnym
podwieszeniem, o rozpiętości 81,6 [m]. Przęsła nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 o długości całkowitej 133,88 [m] i rozpiętości teoretycznej 129,20 [m] stanowiły kratownice wielokrotne o soczewkowym kształcie dźwigara głównego, do którego podwieszony był pomost jezdni. W trakcie działań wojennych 1939 roku we wrześniu, uległy zniszczeniu przęsła nr 4, 8 i 9 (rys. 2.3) oraz uszkodzeniu przęsło nr 3. Ponadto w czasie działań wojennych zostały zniszczone filary nr 3 i 8 oraz przyczółek od strony Tczewa. Zniszczeniu uległy również filary 4 i 7.

 

W 1941 roku most został odbudowany i przywrócono na nim ruch kolejowy.
Odbudowa polegała na wykonaniu nowego filara miedzy istniejącymi filarami nr 3 i 4, naprawie filarów nr 3 i 4, wybudowanie między nimi dodatkowego filara i w miejscu przęsła nr 4 wbudowaniu dwóch przęseł o rozpiętości teoretycznej 63,54 [m]. Nowo wbudowane przęsła wykonano jako kratownice o pasach równoległych, bezsłupkowe.

 

Ponadto odbudowano filar nr 8 oraz przyczółek od strony Tczewa i w miejsce całkowicie zniszczonych przęseł nr 8 i 9 wbudowano nowe przęsła o rozpiętości teoretycznej 128,60 [m], stanowiące kratownice o pasach równoległych, bezsłupkowe. Po ukończeniu tejże budowy most składał się z 10 przęseł (rys. 2.4).
W 1945 roku most uległ ponownemu zniszczeniu. Zniszczenia z roku 1945 były o wiele bardziej rozległe i poważniejsze. A mianowicie przęsło nr 1, 2, 3 i 5 uległo częściowemu zniszczeniu. Przęsła nr 6, 7 i 8 zostały całkowicie zniszczone. Częściowo zostały zniszczone również przęsła nr 9 i 10. Ponadto zniszczeniu uległ przyczółek od strony Tczewa oraz uszkodzeniu w większym lub mniejszym wymiarze pozostałe filary.

 

Zakres odbudowy celowej obejmował:
• wykonanie przyczółka od strony Tczewa
• remont filarów mostu i przęseł nr 1,2,3,5 i 9
• wykonanie przęseł kratowych o rozpiętości teoretycznej 128,60 [m], stanowiące kratownice o pasie górnym parabolicznym z drugorzędnym podwieszeniem.
Wyżej opisany zakres remontu zrealizowano w całości do roku 1967 i nie zmienił się do dnia dzisiejszego.

 

Ustrój nośny mostu stanowi wolnopodparte kratowe przęsło dwutorowe, z jazdą dołem w poziomie pasa dolnego. Konstrukcja przęsła jest w planie paraboliczna (rys.2.5). Rozpiętość teoretyczna wynosi 128,60 [m], a wysokość obliczeniowa w środku rozpiętości 20 [m] i przy podporach 10 [m]. Rozstaw podłużny węzłów wynosi 6,43 [m]. Wszystkie pręty są spawane, a połączenia węzłów nitowane. Przęsło wykonane jest ze stali 18G2A.
Poprzecznice wykonano jako spawane, dwuteowe belki stalowe, w rozstawie 6,43 [m]. Połączenia poprzecznic z pasem dolnym kratownicy są nitowane. W połowie wysokości poprzecznic wykonane są stężenia wiatrowe z kątowników stalowych.
Dźwigary oparte są na przyczółkach za pośrednictwem stalowych łożysk stycznych i wałkowych. Korpusy przyczółków wykonano jako masywne betonowe. Tor ułożony jest na mostownicach. Na pomoście mostu została dodatkowo wymodelowana płyta o grubości 20 [cm].

 

Na podstawie przeprowadzonych w miesiącach styczeń, luty, marzec 2007 roku oględzin, pomiarów, badań i analiz obliczeniowych stwierdzono, że w stanie obecnym poszczególny grupy przęseł mostu wykazują zróżnicowaną nośność i odpowiadają różnym klasom obciążeń. Elementami limitującymi nośność obiektu jest pomost poddany największemu obciążeniu dynamicznemu wywołanemu przejazdem taborem kolejowym, a także niektóre elementy dźwigarów głównych parabolicznych. Pas dolny dźwigarów oraz pomost, a także łożyska wykazują oprócz miejscowych ognisk korozji także i efekty utraty zabezpieczenia antykorozyjnego na całej powierzchni. Jako najbardziej istotne i wymagające uwagi uszkodzenia korozyjne należy zaliczyć korozję: połączeń nitowanych styków poprzecznica – dźwigar główny (pas dolny), styków poprzecznica – podłużnica, styków podłużnych krzyżulców i słupków dźwigarów; mocowań mostownic; łożysk na podporach. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji korozja połączeń nitowanych styków stanowi największe zagrożenie.
W 2007 roku przeprowadzono naprawę mostu polegającą na usunięciu pęknięć poprzecznic oraz wprowadzeniu zmian konstrukcji pomostu.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Okres zimowy zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Okres zimowy zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Okres zimowy zdjęcie nr 15 Okres zimowy zdjęcie nr 16 Okres zimowy zdjęcie nr 17
Okres zimowy zdjęcie nr 18
Okres zimowy zdjęcie nr 19 Okres zimowy zdjęcie nr 20 Okres zimowy zdjęcie nr 21
Okres zimowy zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okres zimowy zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okres zimowy zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Okres zimowy zdjęcie nr 31 Okres zimowy zdjęcie nr 32 Okres zimowy zdjęcie nr 33
Okres zimowy zdjęcie nr 34
Okres zimowy zdjęcie nr 35 Okres zimowy zdjęcie nr 36 Okres zimowy zdjęcie nr 37
Okres zimowy zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okres zimowy zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okres zimowy zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami