Blog

18.09.2019

Jak wygląda program egzaminu na uprawnienia budowlane architektoniczne?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda program egzaminu na uprawnienia budowlane architektoniczne?

Jak wygląda program egzaminu na uprawnienia budowlane architektoniczne?

Część egzaminacyjna postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów (program na komputer). Najpierw od odbywa test pisemny, w którym do każdego pytania dostępne są trzy odpowiedzi do wyboru. W związku z tym, że jest to test jednokrotnego wyboru, tyko jedna z dostępnych odpowiedzi jest poprawna (program na telefon). W przypadku specjalności architektonicznej egzamin składa się z 60 pytań – jest to niezależne od rodzaju uprawnień.

W teście znajdują się pytania dotyczące następujących kwestii:
• zakres ustawy Prawo budowlane oraz ustaw, przepisów i rozporządzeń związanych z tą ustawą (program egzamin ustny). Zakres znajomości tych przepisów przed każdą sesją ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – pytania z tym związane są 42,
• zakres przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie – 12 pytań,
• zakres postępowania administracyjnego – 6 pytań (opinie o programie).

Cały egzamin trwa 90 minut, a czas liczy się od momentu, który wskazuje przewodniczący komisji bądź jego zastępca. Egzamin jest uznany za zaliczony, jeśli kandydat odpowie prawidłowo na 75% pytań, czyli łącznie 45 pytań spośród 60. Wyniki z testowej części egzaminu są ogłaszane od razu po jego zakończeniu oraz sprawdzeniu (segregator aktów prawnych). Osoby, które pozytywnie przeszły test, zostają dopuszczone do części ustnej egzaminu, która jest przeprowadzana w następnych dniach.

Ustna część egzaminu


Po zdaniu pisemnego etapu egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić do egzaminu ustnego w ciągu 3 lat, ponieważ tak długo ważny jest pozytywny wynik egzaminu pisemnego (promocja 3  w 1).
Ustna część egzaminu na uprawnienia budowlane jest przeprowadzana wyłącznie wśród osób, które pozytywnie przeszły pierwszy etap egzaminu. Kandydaci odpowiadają w trakcie egzaminu ustnego na pytania, które przygotowała okręgowa komisja kwalifikacyjna. Zestaw pytań składa się z 5 pytań, spośród których 3 są losowane przez kandydata, a 2 zadaje komisja. Aby egzamin został zaliczony kandydat musi odpowiedzieć na 5 pytań, przy czym jedna odpowiedź może być niepełna.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami