Blog

18.06.2019

Jak wygląda ustna część egzaminu?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda ustna część egzaminu?


Egzamin ustny przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną składającą się z 3-5 osób (https://uprawnienia-budowlane.pl). W jej skład wchodzi przewodniczący komisji lub jego zastępcy oraz członkowie zespołu. Osoby te muszą mieć wyższe wykształcenie techniczne i uprawnienia bez ograniczeń (program na komputer).

Jak wygląda ustna część egzaminu?

Co najmniej jeden członek zespołu musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez kandydata, a dodatkowo w komisji musi być osoba mająca wykształcenie prawnicze (program na telefon). Zdający mogą w trakcie egzaminu korzystać z dokumentów udostępnionych przez komisję lub z własnych wydrukowanych aktów prawnych. W związku z tym, że pytania dotyczą tych właśnie aktów, trzeba dobrze się w nich orientować, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

Każdy kandydat po wejściu na salę losuje zestaw pytań – wtedy też warto poinformować przewodniczącego komisji o posiadaniu własnych aktów prawnych i uzyskać jego zgodę. Na przygotowanie odpowiedzi jest dokładnie 25 minut – nie jest to dużo, ale wystarczająco, aby znaleźć odpowiednie informacje (program egzamin ustny). Czas należy rozsądnie rozłożyć, a jeśli na jakieś pytanie uda się odpowiedzieć z pamięci, to warto jeszcze sprawdzić poprawność odpowiedzi. Cały egzamin trwa 60 minut. Przeprowadzany jest metodą płynną, co oznacza, że 1 lub dwie osoby przygotowują odpowiedzi, podczas gdy jedna jest odpytywana przez komisję. Może to stanowić pewien problem dla osób, które muszą się skupić, dlatego trzeba starać się ograniczyć swoje myśli wyłącznie do własnych pytań (opinie o programie).

Solidne przygotowanie


Kandydaci są wywoływani przez komisję (segregator aktów prawnych). Komisja ma prawo zadawać pytania dodatkowe do tych, które wylosował kandydat, ale nie musi tego robić. Konieczne jest solidne przygotowanie się do odpowiedzi oraz zachowanie spokoju. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0-5 punktów, przy czym mogą pojawić się pytania dotyczące praktyki zawodowej. Jedno z pytań to część praktyczna, wymagająca wykonania zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia z prowadzenia budowy – wszystko związane jest oczywiście z wybraną specjalnością. Wyniki ogłaszane są po przeegzaminowaniu całej grupy (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami