Jak wygląda wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

W celu zdobycia uprawnień budowlanych należy w pierwszej kolejności zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć wymaganą praktykę zawodową. Następnie trzeba złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w okręgowym oddziale Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania (program na komputer). Wzór takiego wniosku jest dokładnie określony w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku należy załączyć podstawowe załączniki, do których zalicza się:
• odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, mistrza, technika lub innego dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie na poziomie technika (program na telefon),
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu ukończenia studiów z potwierdzeniem wystawionym przez kierownika głównej jednostki organizacyjnej danej uczelni,
• formularz osobowy,
• zaświadczenie, oświadczenie lub inny dokument stanowiący potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej,
• kserokopia dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (program na egzamin ustny),
• zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, iż ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa,
• wykaz wszystkich prac projektowych, które zostały wykonane podczas praktyki zawodowej.

Kserokopię dowodu osobistego

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Ponadto w przypadku osób, które ubiegają się o uzupełnienie lub rozszerzenie posiadanych uprawnień budowlanych, konieczne jest przedłożenie tychże uprawnień (promocja 3 w 1).
W każdej okręgowej komisji kwalifikacyjnej wymagania mogą być nieco inne, dlatego zdarza się, że od kandydatów wymagane jest złożenie dodatkowych załączników, do których zalicza się:
• kserokopię dowodu osobistego,
• życiorys zawodowy,
• kserokopię uprawnień, które potwierdzają odbycie praktyki,
• oświadczenie potwierdzające zgodność przedłożonych dokumentów z prawdą (segregator),
• zaświadczenie o przynależności opiekuna praktyk do właściwej izby w czasie odbywania praktyk,
• potwierdzenie charakteru umowy, na podstawie której odbywała się praktyka zawodowa.
Zanim złoży się dokumenty i wypełni wniosek, warto zajrzeć na stronę internetową właściwej okręgowej izby inżynierów, aby zapoznać się z dokładnymi wymaganiami (opinie).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !