Blog

24.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności

W artykule znajdziesz:

Wyburzenie budynku – formalności

Według obowiązującego prawa wszystkie rozbiórki obiektów budowlanych, które:
• nie są wpisane do rejestru zabytków,
• nie są objęte ochroną konserwatorską,
• mają wysokość poniżej 8 m,
• znajdują się w odległości nie mniejszej niż połowa wysokości od granicy działki,
musi być zgłoszona do organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty lub prezydenta miasta (program na komputer). W zgłoszeniu należy określić zarówno rodzaj, jak i zakres czy sposób wykonywania prac rozbiórkowych. Ponadto prawo zezwala na rozpoczęcie robót zabezpieczających i rozbiórkowych przed uzyskaniem pozwolenia lub przed złożeniem zgłoszenia, jeśli celem takich robót jest usunięcie bezpośredniego zagrożenia mienia lub ludzi (program na telefon).

Pozwolenie na rozbiórkę

Jednak nawet, jeśli celem prac jest usunięcie zagrożenia, to i tak należy bezzwłocznie uzyskać pozwolenie na rozbiórkę lub dokonać zgłoszenia planowanej rozbiórki . Co ważne, do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeśli oczywiście nie zostanie wniesiony sprzeciw (program na egzamin ustny). Jeśli po tym czasie nie został zgłoszony sprzeciw, oznacza to, że urząd wyraził „milczącą zgodę” na rozbiórkę. Niekiedy zdarza się też, że przed upływem 21 dni urząd wydaje zaświadczenie o braku podstaw pozwalających na wniesienie sprzeciwu (promocja 3 w 1). Naruszenie wymogu zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego jest karalne (segregator).
Według art. 93 pkt. 3 Prawa budowlanego osoba, które wykonuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przy tym art. 28 lub art. 31 ust. 2, czyli nie dokonując zgłoszenia lub nie wnioskując o pozwolenie na rozbiórkę, podlega karze grzywny. Wykroczeniem jest nie tylko rozpoczęcie rozbiórki, ale również przystąpienie do prac przed upływem 21 dni od doręczenie zgłoszenia lub po zgłoszeniu sprzeciwu przez urząd. W przypadku w/w czynów wyroki są orzekane w oparciu o Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (opinie). Wysokość grzywny w takiej sytuacji może wynosić od 20zł do nawet 5 tysięcy złotych. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, przy czym innym przepisom podlegają obiekty zabytkowe oraz obiekty wymagające prac konserwatorskich.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami