Blog

05.01.2019

Jak wygląda wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

W celu zdobycia uprawnień budowlanych należy w pierwszej kolejności zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć wymaganą praktykę zawodową. Następnie trzeba złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w okręgowym oddziale Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania(program na komputer). Wzór takiego wniosku jest dokładnie określony w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku należy załączyć podstawowe załączniki, do których zalicza się:
• odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, mistrza, technika lub innego dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie na poziomie technika (program na telefon),
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu ukończenia studiów z potwierdzeniem wystawionym przez kierownika głównej jednostki organizacyjnej danej uczelni,
• formularz osobowy,
• zaświadczenie, oświadczenie lub inny dokument stanowiący potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej,
• kserokopia dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (promocja 3 w 1),
• zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, iż ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa,
• wykaz wszystkich prac projektowych, które zostały wykonane podczas praktyki zawodowej (program na egzamin ustny) .

Rozszerzenie posiadanych uprawnień

 

Ponadto w przypadku osób, które ubiegają się o uzupełnienie lub rozszerzenie posiadanych uprawnień budowlanych, konieczne jest przedłożenie tychże uprawnień (segregator).
W każdej okręgowej komisji kwalifikacyjnej wymagania mogą być nieco inne, dlatego zdarza się, że od kandydatów wymagane jest złożenie dodatkowych załączników, do których zalicza się:
• kserokopię dowodu osobistego,
• życiorys zawodowy,
• kserokopię uprawnień, które potwierdzają odbycie praktyki,
• oświadczenie potwierdzające zgodność przedłożonych dokumentów z prawdą,
• zaświadczenie o przynależności opiekuna praktyk do właściwej izby w czasie odbywania praktyk,
• potwierdzenie charakteru umowy, na podstawie której odbywała się praktyka zawodowa.
Zanim złoży się dokumenty i wypełni wniosek, warto zajrzeć na stronę internetową właściwej okręgowej izby inżynierów, aby zapoznać się z dokładnymi wymaganiami (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami