Blog

28.03.2019

Jak wygląda wniosek o nadanie uprawnień i jakie załączniki są wymagane?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda wniosek o nadanie uprawnień i jakie załączniki są wymagane?

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych jest określony w rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Nie różni się w jakiś specjalny sposób od innych formalnych wniosków: w lewym górnym roku wpisuje się swoje dane osobowe, a nieco niżej nazwę i adres wybranej izby inżynierów. Niżej znajduje się treść wniosku, która brzmi następująco: „Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) składam wniosek o nadanie mi uprawnień budowlanych do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności” (program na telefon).

Specjalność oraz zakres uprawnień

Jak wygląda wniosek o nadanie uprawnień i jakie załączniki są wymagane?

Specjalność oraz zakres uprawnień, czyli bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, należy wybrać samodzielnie, kierując się posiadanym wykształceniem oraz odbytą praktyką (program na egzamin ustny). We wniosku znajduje się także oświadczenie, że treść wszystkich złożonych dokumentów jest zgodna z prawdą. Wraz z wnioskiem należy złożyć określone załączniki, ponieważ bez nich dokument jest bezwartościowy.
Do wymaganych załączników zalicza się:
• odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, mistrza lub technika (promocja 3 w 1),
• życiorys,
• oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej,
• formularz osobowy,
• odpis uprawnień już posiadanych, jeśli takowe istnieją,
• ksero uprawnień osób, które potwierdziły praktykę (segregator),
• suplement do dyplomu,
• wypis z przebiegu studiów,
• zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej,
• potwierdzenie umowy, na podstawie której odbywała się praktyka,
• dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
Wszystkie wymagane załączniki muszą być spakowane do teczki formatu A4. Tak przygotowaną dokumentację składa się we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Termin składania wniosku jest różny dla każdej izby, dlatego należy odpowiednio wcześniej sprawdzić tą kwestię na stronie internetowej wybranej izby lub dzwoniąc do niej. Złożenie wniosku po terminie skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu na kolejnej sesji (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami