Jak wygląda wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych?

 

Jak wygląda wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych?

Osoby, które nabyły uprawnienia odpowiadające polskim uprawnieniom budowlanym w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych, mogą sprawować samodzielne funkcje techniczne w Polsce wyłącznie po pozytywnym przejściu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (program na komputer).

Postępowanie to jest prowadzone przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a do jego rozpoczęcia niezbędny jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej oraz wniesienie opłaty (program na telefon). Rada dokonuje wstępnej weryfikacji wniosku w ciągu miesiąca od jego złożenia. Jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, to wnioskodawca otrzymuje informację o przyjęciu wniosku, a jeśli są jakieś braki formalne, to przysyłana jest informacja z nakazem ich usunięcia (program egzamin ustny).

We wniosku, który składa się w celu uznania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Polsce, umieszcza się następujące informacje:
• imię i nazwisko wnioskodawcy, jego data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa, w którym uzyskał on uprawnienia budowlane,
• dane kontaktowe,
• określenie zawodu regulowanego, do którego wykonywania mają być uznane kwalifikacje zawodowe,
• informacje o posiadanych przez wnioskodawcę uprawnieniach zawodowych oraz kwalifikacjach do wykonywania zawodu,
• informacja o posiadaniu kształcenia regulowanego,
• wykaz wszystkich dokumentów, jakie dołączone są do wniosku (opinie o programie).

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych


Oczywiście sam wniosek to jeszcze nie wszystko, ponieważ konieczne jest jeszcze dołączenie wymaganych załączników. Wśród nich jest dokument, który potwierdza obywatelstwo oraz dokumenty, które potwierdzają posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa danego kraju oraz kwalifikacji, które odpowiadają obowiązującym w Polsce uprawnieniom budowlanym. Ponadto niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe wnioskodawcy (segregator aktów prawnych). W zaświadczeniu muszą się znaleźć następujące informacje:
• spis projektów obiektów budowlanych, ich nazwy oraz adresy,
• kubatura i powierzchnia tych obiektów,
• charakterystyka oraz konstrukcja obiektów budowlanych, wraz z wyszczególnieniem robót budowlanych oraz prac projektowych,
• okres praktyki zawodowej (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !