Jak wygląda zdawalność egzaminów na uprawnienia budowlane?

Wszystkie statystyki z egzaminów na uprawnienia budowlane przekazywane są do wiadomości przez Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Biorąc pod uwagę liczby z ostatnich kilku lat można zauważyć, że pojawiają się coraz większe trudności ze zdawalnością egzaminu.

Jak wygląda zdawalność egzaminów na uprawnienia budowlane?

Tendencja spadkowa dotyczy zwłaszcza egzaminu pisemnego, który obecnie zdaje znacznie mniej niż 80% kandydatów (program na komputer). Z pewnością jest to częściowo związane z deregulacją zawodów oraz z większą ilością pytań, jakie znajdują się w puli wykorzystywanej przez Komisje Kwalifikacyjne poszczególnych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (program na telefon). W przypadku egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane zdawalność pozostaje na niemal niezmienionym poziomie przez ostatnie 3 lata i wynosi 75%.

Biorąc pod uwagę dane opublikowane przez Polską Izbę Inżynierów można zauważyć, że systematycznie spada ilość składanych wniosków o egzamin na uprawnienia budowlane, natomiast procent wniosków rozpatrzonych pozytywnie utrzymuje się na stałym poziomie (opinie o programie). Można z tego wywnioskować, że sposób weryfikacji praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest praktycznie niezmienny. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że spadająca zdawalność egzaminów pisemnych wiąże się ze wzrostem liczby osób, które te egzaminy poprawiają (segregator aktów prawnych). Należy przy tym pamiętać, że pozytywnie zdany egzamin na uprawnienia budowlane zachowuje ważność przez 3 lata – w tym czasie można powtarzać egzamin ustny do skutku.

Jakie praktyczne wnioski można wyciągnąć?

Jakie praktyczne wnioski można wyciągnąć z powyższej analizy (promocja 3 w 1)? Na pewno jeden bardzo istotny, a mianowicie taki, że przygotowanie do egzaminu pisemnego najlepiej trenować na podstawie uprzednich sesji egzaminacyjnych. Oznacza to nie tylko konieczność powtarzania przykładowych pytań, ale również przeczytania kluczowych aktów prawnych, ponieważ tylko dzięki temu można będzie udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania nowe (program egzamin ustny). Na pewno do nauki przyda się specjalna aplikacja, w której znajdują się pytania przypominające te, które są na prawdziwym egzaminie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !