Jak wzmocnić grunt budowlany?


Jak wzmocnić grunt budowlany?

 

Wzmocnienie gruntu budowlanego jest niezbędne wtedy, gdy nośność podłoża, na którym ma być posadowiony budynek, jest niewystarczająca, aby przejąć jego ciężar. Jest to zadanie bardzo ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo powstającego budynku. Zanim rozpocznie się wzmacnianie gruntu należy wykonać miarodajne badania, ponieważ dzięki nim można się dowiedzieć, jaka metoda będzie najbardziej wskazana i skuteczna.


Jedną z metod wzmacniania gruntu jest iniekcja. Nośność gruntu jest podwyższana za pomocą specjalistycznych dogruntowych zastrzyków, które do zera ograniczają osiadanie budynku. Technik iniekcyjnych jest wiele, a wybór konkretnej zależy od rodzaju gruntu. Mieszanka o odpowiednim składzie i konsystencji jest wstrzykiwana pod ciśnienie. Do iniekcji najczęściej wykorzystywane są roztwory chemiczne lub zawiesiny cementowe, które są wtłaczana do próżni w gruncie budowlanym za pomocą specjalnych pomp. Przed wykonaniem iniekcji należy zanotować stan elementów zbrojenia lub kanalizacji, które mogą być narażone na działanie materiały wykorzystywanego do iniekcji. Elementy te są bardzo narażone na zniszczenie, dlatego kierownik budowy powinien poinformować o tym inwestora i określić strefę oddziaływania.


Dość ekstremalną metodą są mikrowybuchy. Wykorzystuje się ją przede wszystkim podczas przygotowywania gruntów pod zabudowę przemysłową lub drogową. Metoda polega na wysadzaniu materiału budowlanego oraz wykorzystywaniu uwolnionej w tej sposób energii. Za pomocą mikrowybuchów można dobrze wzmocnić i zagęścić podłoże gruntowe, ponieważ powoduje ona wzrost ciśnienia wewnątrz gruntu.


Najłatwiejszą oraz najmniej inwazyjną metodą wzmacniania gruntu jest ubijanie. Wykorzystuje się ją przede wszystkim pod lekkie konstrukcje. Grunt ubijany jest za pomocą specjalnych maszyn, nazywanych ubijaczkami. W niektórych przypadkach grunt zagęszczany jest np. żwirem. Jedną z najbardziej uniwersalnych metod jest iniekcja strumieniowa, którą można wykorzystać przy każdym rodzaju gruntu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami