Blog

Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 10
30.05.2018

Jak wzmocnić grunt budowlany?

W artykule znajdziesz:

Jak wzmocnić grunt budowlany?


Jak wzmocnić grunt budowlany?

 

Wzmocnienie gruntu budowlanego jest niezbędne wtedy, gdy nośność podłoża, na którym ma być posadowiony budynek, jest niewystarczająca, aby przejąć jego ciężar. Jest to zadanie bardzo ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo powstającego budynku. Zanim rozpocznie się wzmacnianie gruntu należy wykonać miarodajne badania, ponieważ dzięki nim można się dowiedzieć, jaka metoda będzie najbardziej wskazana i skuteczna.


Jedną z metod wzmacniania gruntu jest iniekcja. Nośność gruntu jest podwyższana za pomocą specjalistycznych dogruntowych zastrzyków, które do zera ograniczają osiadanie budynku. Technik iniekcyjnych jest wiele, a wybór konkretnej zależy od rodzaju gruntu. Mieszanka o odpowiednim składzie i konsystencji jest wstrzykiwana pod ciśnienie. Do iniekcji najczęściej wykorzystywane są roztwory chemiczne lub zawiesiny cementowe, które są wtłaczana do próżni w gruncie budowlanym za pomocą specjalnych pomp. Przed wykonaniem iniekcji należy zanotować stan elementów zbrojenia lub kanalizacji, które mogą być narażone na działanie materiały wykorzystywanego do iniekcji. Elementy te są bardzo narażone na zniszczenie, dlatego kierownik budowy powinien poinformować o tym inwestora i określić strefę oddziaływania.


Dość ekstremalną metodą są mikrowybuchy. Wykorzystuje się ją przede wszystkim podczas przygotowywania gruntów pod zabudowę przemysłową lub drogową. Metoda polega na wysadzaniu materiału budowlanego oraz wykorzystywaniu uwolnionej w tej sposób energii. Za pomocą mikrowybuchów można dobrze wzmocnić i zagęścić podłoże gruntowe, ponieważ powoduje ona wzrost ciśnienia wewnątrz gruntu.


Najłatwiejszą oraz najmniej inwazyjną metodą wzmacniania gruntu jest ubijanie. Wykorzystuje się ją przede wszystkim pod lekkie konstrukcje. Grunt ubijany jest za pomocą specjalnych maszyn, nazywanych ubijaczkami. W niektórych przypadkach grunt zagęszczany jest np. żwirem. Jedną z najbardziej uniwersalnych metod jest iniekcja strumieniowa, którą można wykorzystać przy każdym rodzaju gruntu.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 15 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 16 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 17
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 18
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 19 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 20 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 21
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 31 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 32 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 33
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 34
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 35 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 36 Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 37
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badanie czasu wiązania cementów zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami