Blog

Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 10
16.08.2018

Projektant – jakie ma prawa i obowiązki

W artykule znajdziesz:

Projektant – jakie ma prawa i obowiązki

Projektant jest osobą, która posiada uprawnienia budowane w dowolnej specjalności do projektowania bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Wynika z tego, że funkcję tą może pełnić np. elektryk czy projektant mostów (program na komputer). Podstawową rolą projektanta, będącego uczestnikiem procesu budowlanego, jest zebranie zespołu projektantów, posiadających uprawnienia budowlane do projektowanie w wymaganych specjalnościach. Ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność za wykonanie projektu (program na telefon). Zdecydowanie najczęściej funkcję projektanta pełni architekt.

Najczęściej funkcję projektanta pełni architekt

Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 11
Projektant – jakie ma prawa i obowiązki

Do jego najważniejszych obowiązków zalicza się:
• wykonanie projektu budowlanego (program na egzamin ustny),
• sporządzenie informacji wymaganych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• zapewnienie udziału w tworzeniu projektu osobom, które posiadają niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania,
• zagwarantowanie wzajemnej koordynacji technicznej opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1),
• uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych (segregator),
• pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub wybranego organu w zakresie zgodności wykonywanych prac budowlanych z projektem oraz możliwości wprowadzenia zmian zaproponowanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
• wyjaśnianie wszelkich wątpliwości związanych z rozwiązaniami zastosowanymi w projekcie (opinie).
W przypadku, gdy inwestor złoży taki wniosek, projektant może jednocześnie pełnić nadzór autorski. Jest to wymagane m.in. wtedy, gdy urząd nałoży taki obowiązek na inwestora w pozwoleniu na budowę. Co ważne, projektant nie pełni tej roli w ramach wynagrodzenia za sporządzenie projektu – za dodatkową pracę pobiera on osobne wynagrodzenia. Projektant jest uprawniony do wstępu na teren budowy oraz do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Ponadto może on zażądać wstrzymania robót budowlanych, jeśli stwierdzi, że są one wykonywane niezgodnie z projektem lub stwarzają zagrożenie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 16 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 17 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 18
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 19
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 20 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 21 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 22
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 32 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 33 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 34
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 35
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 36 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 37 Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 38
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odpowiedzialne projektowanie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami