Blog

26.07.2018

Jak wznoszone są mosty?

W artykule znajdziesz:

Jak wznoszone są mosty?


Istnieją dwie podstawowe metody wznoszenia mostów – segmentowa i linowa. Do pylonu podwieszanego mostu doczepione są liny, które łączą się bezpośrednio z pomostem. Pierwszym etapem budowy mostu jest postawienie pylonu. Po obu jego stronach doczepia się liny, które mają podtrzymywać kolejne segmenty. Każdy z segmentów jest dowożony za pomocą barek, przy czym ich maksymalna długość może wynosić 20 metrów. Segmenty są następnie unoszone do góry i montowane do lin oraz łączone z już wcześniej zamontowanymi segmentami. W przypadku konstrukcji stalowych prace postępuję szybko. Nieco więcej czasu wymagają konstrukcje żelbetowe, ponieważ połączone segmenty wymagają betonowania oraz dodatkowego sprężania.
Za pomocą metod nawisowej powstają również mosty łukowe, ale wówczas często konieczne jest stawianie tzw. pylonów tymczasowych, które są rozbierane po zakończeniu budowy. Metoda segmentowa najczęściej stosowana jest natomiast w przypadku mostów wiszących oraz belkowych. Nieco inaczej wygląda budowa mostów wiszących o długich rozpiętościach przęseł. W takim wypadku pomiędzy pylonami przeciąga się grube, swobodnie zwisające liny, do których przymocowane są specjalne wieszaki zapewniające podtrzymanie mostu.
W tego rodzaju konstrukcjach pierwszym krokiem jest budowa pylonów mostu. Dopiero po ich zbudowaniu przeciągana jest między nimi lina prowadząca, a następnie lina nośna, do której podczepia się poszczególne segmenty. Inną metodą wznoszenia tego rodzaju mostów jest tzw. techniczka nasuwania, za pomocą której zbudowano m.in. wiadukt Millau znajdujący się we Francji. Najpierw wznoszone są filary mostu, a między nimi ustawiane są pomocnicze podpory tymczasowe. Montaż przęseł odbywa się na miejscu budowy, niedaleko mostu. Są one później unoszone za pomocą dźwigów i nasuwane na podpory specjalnymi, potężnymi siłownikami hydraulicznymi. Tak powstałe przęsło może mieć nawet kilkaset metrów i cechować się bardzo dużą masą. W celu uniknięcia przesuwu między podporami do przęsła dobudowywany jest tzw. dziób montażowy, który szybciej łamie podporę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami