Jak zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie


Jak zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie

 

Prace budowlane obciążone są ogromnym ryzykiem. Specjalne przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dokładnie regulują w jaki sposób zmniejszyć ryzyko wypadków. Planowany zakres prac powinien być zgodny z kodeksem prawy oraz ustawą Prawa Budowlanego oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku. 

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Bezpieczeństw i higiena pracy na budowie
Specjalny plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Należy go wykonać zgodnie z przepisami omawianej wcześniej ustawy. Plan ten należy wykonać przy robotach budowlanych, gdzie ryzyko ich wykonania zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Najczęściej więc wymagany jest przy pracach wykonywanych na wysokościach oraz ziemnych. Wykonuje się je wraz z projektem budowlanym. Celem tego planu jest minimalizacja zagrożeń wynikających z realizowanych robót budowlanych.

 

Kto jest odpowiedzialny za wykonywane prace
Według danych szacunkowych najwięcej groźnych wypadków wynika z upadków z wysokości. Przepisy dokładnie regulują to w jaki sposób zabezpieczyć pracownika wykonującego pracę na wysokościach. Ustawa wymaga wyznaczenia koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zazwyczaj koordynatorem tym jest kierownik budowy. Ustawa daje jednak większą dowolność, koordynatorem może być zupełnie inny pracownik. Jest to bardzo istotna funkcja. W razie niedopełnienia obowiązków z zabezpieczeniem bezpieczeństwa i higieny pracy do odpowiedzialności będzie pociągnięty koordynator. Nawet gdy inna osoba została wyznaczona na funkcję koordynatora w takim samym stopniu odpowiada kierownik budowy.

 

Co powinien zawierać plan
Wcześniej wspomniany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać dokładne zapisy odnoszące się do pewnych zasad wykonywania pracy. Przed rozpoczęciem budowy każdy pracownik powinien się z nimi zapoznać. Zasady te obejmują ochronę przeciwpożarową, to w jaki sposób obchodzić się z substancjami chemicznymi, urządzeniami technicznymi a wreszcie z tym w jaki sposób wykonywać prace na wysokościach. Przestrzeganie tych przepisów gwarantuje bezpieczeństwo wykonywanych prac.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami