Jak zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu wody?


Jak zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu wody?

Woda wypływająca z kranu, aby dostać się do odbiorcy przepływa przez sieć wodociągową. Stąd też, jakość wody wypływającej od nadawcy może być znacznie lepsza niż tej u odbiorcy. Dzieje się tak dlatego, że występuje wtórne zanieczyszczenie wody.

 

Podczas przepływu wody, w wodociągu mogą następować różne procesy - chemiczne, fizyczne i biologiczne, które mogą zmieniać skład wody. Do głównych przyczyn wtórnego zanieczyszczenia wody można więc zaliczyć brak stabilności chemicznej i biologicznej, niewystarczającą ilość środku określanego mianem „dezynfekanta” w wodzie lub całym systemie, a także niewłaściwe i zmienne warunki hydrauliczne podczas transportu do odbiorców. Często problem leży po stronie instalacji u odbiorcy.

 

Czy możliwe jest zapobieganie zanieczyszczeniu? Przede wszystkim ważne jest dbanie o instalację wodociągową. Każdy użytkownik wodociągu powinien pamiętać, że wszystkie rury i złącza mają trwałość około 50 lat, a po tym czasie tracą swą przydatność eksploatacyjną. Należy więc sprawdzać stan instalacji oraz w razie konieczności wymienić.

 

Również może wystąpić przepływ zwrotny zużytej wody - np. w przypadku styku wodociągu z inną instalacją - na przykład ciepłowniczą, klimatyzacyjną czy zmiękczania wody. Wówczas należy stosować odpowiednio dobrane zabezpieczenia, skonsultowane z projektantem lub specjalistą. Wybór parametrów technicznych zabezpieczeń zależy od kategorii płynu mającego kontakt z wodą, a także ciśnienia w instalacji.

 

Ważne jest również wykonanie instalacji z odpowiednich materiałów. Wpływ wody powoduje korozję, dlatego też część starych instalacji może prowadzić do zanieczyszczenia wody i pogorszenia jej jakości. Również w przypadku korozji trwałość instalacji zmniejsza się. Instalacje wodociągowe można wykonywać jedynie z materiałów posiadający odpowiedni atest higieniczny. Atest ten jest wymagany nie tylko do rur czy złączek, ale również do klejów, farb i uszczelnień mających kontakt z wodą w instalacji.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami