Blog

30.05.2018

Jak zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu wody?

W artykule znajdziesz:

Jak zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu wody?


Jak zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu wody?

Woda wypływająca z kranu, aby dostać się do odbiorcy przepływa przez sieć wodociągową. Stąd też, jakość wody wypływającej od nadawcy może być znacznie lepsza niż tej u odbiorcy. Dzieje się tak dlatego, że występuje wtórne zanieczyszczenie wody.

 

Podczas przepływu wody, w wodociągu mogą następować różne procesy - chemiczne, fizyczne i biologiczne, które mogą zmieniać skład wody. Do głównych przyczyn wtórnego zanieczyszczenia wody można więc zaliczyć brak stabilności chemicznej i biologicznej, niewystarczającą ilość środku określanego mianem „dezynfekanta” w wodzie lub całym systemie, a także niewłaściwe i zmienne warunki hydrauliczne podczas transportu do odbiorców. Często problem leży po stronie instalacji u odbiorcy.

 

Czy możliwe jest zapobieganie zanieczyszczeniu? Przede wszystkim ważne jest dbanie o instalację wodociągową. Każdy użytkownik wodociągu powinien pamiętać, że wszystkie rury i złącza mają trwałość około 50 lat, a po tym czasie tracą swą przydatność eksploatacyjną. Należy więc sprawdzać stan instalacji oraz w razie konieczności wymienić.

 

Również może wystąpić przepływ zwrotny zużytej wody - np. w przypadku styku wodociągu z inną instalacją - na przykład ciepłowniczą, klimatyzacyjną czy zmiękczania wody. Wówczas należy stosować odpowiednio dobrane zabezpieczenia, skonsultowane z projektantem lub specjalistą. Wybór parametrów technicznych zabezpieczeń zależy od kategorii płynu mającego kontakt z wodą, a także ciśnienia w instalacji.

 

Ważne jest również wykonanie instalacji z odpowiednich materiałów. Wpływ wody powoduje korozję, dlatego też część starych instalacji może prowadzić do zanieczyszczenia wody i pogorszenia jej jakości. Również w przypadku korozji trwałość instalacji zmniejsza się. Instalacje wodociągowe można wykonywać jedynie z materiałów posiadający odpowiedni atest higieniczny. Atest ten jest wymagany nie tylko do rur czy złączek, ale również do klejów, farb i uszczelnień mających kontakt z wodą w instalacji.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami