Blog

28.11.2018

Zagwarantuj bezpieczeństwo

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane - zagwarantuj bezpieczeństwo

Dzięki rozwojowi gospodarczemu widocznemu w naszym kraju od kilku lat, na dużą skalę rozwija się budownictwo. Niestety ze względu na występujący (szczególnie w dużych miastach) brak gruntów, osiedla powstają częstokroć na terenach górniczych. Zdarzają się również sytuacje, w których szyby kopalniane podchodzą pod już istniejące obiekty. W tym artykule omówię zagadnienie zabezpieczenia konstrukcji budynków przed szkodami wynikającymi z eksploatacji górniczej.

Przede wszystkim należy poznać, w jakiej odległości od domu znajduje się szyb górniczy lub kopalnia. Jeżeli górnicze wyrobiska i tunele znajdują się w odległości kilometra od budynku nie musimy się martwić - wystarczy, że nasz budynek jest zbudowany z mocnych materiałów. Jedyną konsekwencją, która może się pojawić jest drobne drgania powierzchni ziemi nie powodujące problemów budowlanych.

Oferta: Program do nauki na uprawnienia budowlane o nazwie TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE dostępny jest jako program na komputer oraz na telefon. Opinie o nas możesz przeczytać na stronie z opisanymi wrażeniami naszych użytkowników.

Kłopoty zaczynają się gdy kopalniane szyby znajdują się pod powierzchnią ziemi w odległości od pięćdziesięciu metrów do bezpośredniego sąsiedztwa budynku mieszkalnego. Takie sytuowanie często prowadzi do zapadania i osuwania się ziemi oraz jej mocnych drgań. Wpływ eksploatacji górniczej ma wtedy poważne konsekwencje i może trwale uszkodzić budynek, doprowadzając w skrajnych przypadkach do zawalenia obiektu. 

Przed przykrymi konsekwencjami

Aby ochronić się przed przykrymi konsekwencjami kłopotliwego gruntu naukowcy opracowali kilka technologii pozwalających uniknąć nieszczęść i zniszczeń. Jedną z nich jest wzmocnienie murowanej konstrukcji domu drewnem. Wzmocnienie ścian oraz fundamentów drewnianymi filarami (najlepiej dębowymi)połączonymi za pomocą odpowiednich zaczepów, pozwala rozłożyć napięcia powierzchniowe i kilkukrotnie zwiększyć bezpieczeństwo budynku. Inna z metod polega na stosowaniu w konstrukcji budynku ,licznie, wieńcowych elementów z żelazobetonu. Pozwalają one nawet przy dużej sile tarcia oddolnego rozłożyć nacisk na mur i zniwelować zagrożenie.

Wiele innych metod zabezpieczenia domów (nieznanych w naszym kraju) możemy znaleźć na japońskich forach budowlanych. W tamtejszym rejonie pełnym trzęsień ziemi do perfekcji opanowano technologie zabezpieczania budynków.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami