Uprawnienia budowlane - zagwarantuj bezpieczeństwo

Dzięki rozwojowi gospodarczemu widocznemu w naszym kraju od kilku lat, na dużą skalę rozwija się budownictwo. Niestety ze względu na występujący (szczególnie w dużych miastach) brak gruntów, osiedla powstają częstokroć na terenach górniczych. Zdarzają się również sytuacje, w których szyby kopalniane podchodzą pod już istniejące obiekty. W tym artykule omówię zagadnienie zabezpieczenia konstrukcji budynków przed szkodami wynikającymi z eksploatacji górniczej.

Przede wszystkim należy poznać, w jakiej odległości od domu znajduje się szyb górniczy lub kopalnia. Jeżeli górnicze wyrobiska i tunele znajdują się w odległości kilometra od budynku nie musimy się martwić - wystarczy, że nasz budynek jest zbudowany z mocnych materiałów. Jedyną konsekwencją, która może się pojawić jest drobne drgania powierzchni ziemi nie powodujące problemów budowlanych.

Oferta: Program do nauki na uprawnienia budowlane o nazwie TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE dostępny jest jako program na komputer oraz na telefon. Opinie o nas możesz przeczytać na stronie z opisanymi wrażeniami naszych użytkowników.

Kłopoty zaczynają się gdy kopalniane szyby znajdują się pod powierzchnią ziemi w odległości od pięćdziesięciu metrów do bezpośredniego sąsiedztwa budynku mieszkalnego. Takie sytuowanie często prowadzi do zapadania i osuwania się ziemi oraz jej mocnych drgań. Wpływ eksploatacji górniczej ma wtedy poważne konsekwencje i może trwale uszkodzić budynek, doprowadzając w skrajnych przypadkach do zawalenia obiektu. 

Przed przykrymi konsekwencjami

Aby ochronić się przed przykrymi konsekwencjami kłopotliwego gruntu naukowcy opracowali kilka technologii pozwalających uniknąć nieszczęść i zniszczeń. Jedną z nich jest wzmocnienie murowanej konstrukcji domu drewnem. Wzmocnienie ścian oraz fundamentów drewnianymi filarami (najlepiej dębowymi)połączonymi za pomocą odpowiednich zaczepów, pozwala rozłożyć napięcia powierzchniowe i kilkukrotnie zwiększyć bezpieczeństwo budynku. Inna z metod polega na stosowaniu w konstrukcji budynku ,licznie, wieńcowych elementów z żelazobetonu. Pozwalają one nawet przy dużej sile tarcia oddolnego rozłożyć nacisk na mur i zniwelować zagrożenie.

Wiele innych metod zabezpieczenia domów (nieznanych w naszym kraju) możemy znaleźć na japońskich forach budowlanych. W tamtejszym rejonie pełnym trzęsień ziemi do perfekcji opanowano technologie zabezpieczania budynków.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami