Blog

16.09.2019

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Działalność zawodowa inżyniera budownictwa jest nieodmiennie związana z uprawnieniami budowlanymi (program na komputer). Podczas gdy absolwenci prawa muszą po studiach zrobić aplikację, a lekarze odbyć staż w szpitalu, tak samo inżynierowie, którzy odbiorą już dyplom ukończenia uczelni, nie mogą jeszcze spocząć na laurach (program na telefon).

Aby móc kontynuować swoją karierę, muszą jeszcze zdobyć uprawnienia budowlane. Oznacza to konieczność odbycia odpowiednio długiej praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu przed komisją wyłonioną z właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Dopiero po spełnieniu tych warunków można być członkiem samorządu zawodowego oraz pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program egzamin ustny).

Dzięki uprawnieniom budowlanym można wykonywać samodzielne funkcje techniczne w branży budowlanej. Osoba, która posiada takie uprawnienia, może dokonywać samodzielnej oceny zjawisk technologicznych. Ponadto jest przygotowana i uprawniona do samodzielnego rozwiązywania zagadnień technicznych, architektonicznych oraz organizacyjnych, które związane są z budowaniem obiektów budowlanych czy ich projektowaniem. Jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja, dlatego wiąże się z odpowiedzialnością zawodową za wszelkie uchybienia i popełnione błędy (opinie o programie). Uprawnienia budowlane nadawane są w różnych specjalnościach – architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, hydrotechnicznej, wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i instalacyjnej telekomunikacyjnej (segregator aktów prawnych).

Kierunki studiów

Uprawnienia mogą być udzielone do kierowania robotami lub do projektowania, a także w obu tych zakresach (promocja 3  w 1). Ponadto mogą być bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Aby móc zdobyć wybraną specjalność uprawnień budowlanych należy wcześniej ukończyć odpowiednie studia lub zdobyć dyplom technika bądź mistrza w odpowiednim zawodzie. Zarówno kierunki studiów, rodzaje zawodów pozwalających na zdobycie uprawnień budowlanych, określone są w przepisach.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami