Blog

27.09.2019

Jak zostać architektem?

W artykule znajdziesz:

Jak zostać architektem?

 

Jak zostać architektem?

Można być architektem wnętrz, zieleni, obszarów zabudowanych itp. Jednak prawdziwym architektem budowlanym można być wyłącznie po zdobyciu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (program na komputer).

Są one niezbędne, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zarówno przy projektowaniu obiektów budowlanych, jak i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie architektury (program na telefon). Uprawnienia architektoniczne są wymagane również do sprawowania nadzoru autorskiego, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz do sprawdzania projektów budowlanych (program egzamin ustny). Aby móc korzystać z możliwości, jakie dają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, trzeba spełnić wymogi, które określone są w prawie budowlanym oraz rozporządzeniu ministra rozwoju i inwestycji w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane można zdobyć do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Co ważne, mogą one być nadane bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym, kiedy to możliwe jest projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi wyłącznie w zakresie architektury obiektów o kubaturze nieprzekraczającej 1000m3, na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej. Przyszli architekci najczęściej wybierają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, ponieważ dają one największe możliwości w zakresie wykonywania zawodu (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej


Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej można zdobyć po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia. Kierunki odpowiednie dla tej specjalności do architektura lub architektura i urbanistyka. Ponadto niezbędna jest praktyka zawodowa zarówno w biurze projektowym, jak i na budowie (promocja 3  w 1). Uprawnienia architektoniczne nadawane są przez komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów. Każdy kandydat musi przejść postępowanie kwalifikacyjne, które dzieli się na dwa etap – część pierwsza to kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej, a część druga to egzamin na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami