Jak zostać architektem?

 

Jak zostać architektem?

Można być architektem wnętrz, zieleni, obszarów zabudowanych itp. Jednak prawdziwym architektem budowlanym można być wyłącznie po zdobyciu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (program na komputer).

Są one niezbędne, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zarówno przy projektowaniu obiektów budowlanych, jak i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie architektury (program na telefon). Uprawnienia architektoniczne są wymagane również do sprawowania nadzoru autorskiego, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz do sprawdzania projektów budowlanych (program egzamin ustny). Aby móc korzystać z możliwości, jakie dają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, trzeba spełnić wymogi, które określone są w prawie budowlanym oraz rozporządzeniu ministra rozwoju i inwestycji w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane można zdobyć do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Co ważne, mogą one być nadane bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym, kiedy to możliwe jest projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi wyłącznie w zakresie architektury obiektów o kubaturze nieprzekraczającej 1000m3, na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej. Przyszli architekci najczęściej wybierają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, ponieważ dają one największe możliwości w zakresie wykonywania zawodu (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej


Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej można zdobyć po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia. Kierunki odpowiednie dla tej specjalności do architektura lub architektura i urbanistyka. Ponadto niezbędna jest praktyka zawodowa zarówno w biurze projektowym, jak i na budowie (promocja 3  w 1). Uprawnienia architektoniczne nadawane są przez komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów. Każdy kandydat musi przejść postępowanie kwalifikacyjne, które dzieli się na dwa etap – część pierwsza to kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej, a część druga to egzamin na uprawnienia budowlane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami