Jak zostać architektem?

Zawód architekta jest zawodem prestiżowym i często bardzo dobrze płatnym. Nie może w nim pracować jednak pierwsze, lepsza osoba. Jak zostać architektem?

Studia

Jak zostać architektem?

Przede wszystkim podstawą jest ukończenie odpowiednich studiów. Bez nich niestety, ale nie można zdobyć odpowiednich uprawnień. W ich trakcie nabywa się wiedzy teoretycznej na temat tego na czym polega ta praca i na temat uwarunkowań prawnych jej dotyczących. Ponadto trzeba wykazać się zdolnościami w tworzeniu różnego rodzaju rysunków technicznych. Studia te są zaliczanie do jednych z trudniejszych, dlatego też trzeba być przygotowanym na ciężką pracę (program egzamin ustny).

Egzamin

Ponadto po ukończeniu studiów należy przystąpić do egzaminu teoretyczno-praktycznego z architektury. Dopiero po jego zdaniu możliwe jest przystąpienie do kolejnego etapu zdobywania uprawnień. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że egzamin ten jest bardzo trudny i mało kto tak naprawdę zalicza go za pierwszym razem. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się do niego. Należy przestudiować wszelkie ustawy, a także przypomnieć sobie wiedzę z zakresu budowlanki, ponieważ takie pytania również występują. Dopiero w momencie, kiedy uzyska się wynik pozytywny z takiego egzaminu to uzyskuje się uprawnienia zawodowe. Wtedy architekt budowlany może bez problemu rozpocząć pracę w zawodzie. Warto jednak pamiętać o tym, że konieczne jest zapisanie się do właściwej izby architektów i na jej rzecz uiszczanie co miesiąc określonej stawki, która aktualnie wynosi 65 zł. Stawka ta jednak jest bardzo niska w porównaniu z zarobkami architekta.

Praktyka

Nie można jednak bezpośrednio po ukończeniu studiów przystąpić do egzaminu państwowego. Aby to zrobić, to konieczne jest również odbycie praktyki zawodowej. Trwa ona trzy lata, w tym pierwszy rok spędza się na budowie a kolejne dwa w pracowni. Każdy etap praktyk musi być zapisany w dzienniczku praktyk i dostarczony do komisji, aby można było przystąpić do egzaminu. Przy czym praktyka musi spełniać uwarunkowane prawnie zasady.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami