Jaka powinna być głębokość fundamentów?

 
Jaka powinna być głębokość fundamentów?

Posadowienie budynku zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Zbyt głębokie fundamenty, o ile nie są uzasadnione względami użytkowymi, powodują zwiększenie kosztów budowy. Decyzja o głębokości posadowienia budynku powinna opierać się na kilku ważnych aspektach, do których zalicza się:

• poziom występowania wody gruntowej,

• poziom występowania gruntów nośnych,

• względy użytkowe – czy dom ma być podpiwniczony,

• posadowienie przyległych budynków,

• zasięg strefy przymarzania.

Decyzję o wykonaniu podpiwniczenia, którego koszt budowy może wynosić nawet 30% całkowitych kosztów budowy, należy podjąć w pierwszym etapie projektowania. Piwnice najczęściej budowane są na niewielkich działkach. Przy podpiwniczeniu fundamenty muszą sięgać nawet 2,5-2,8 metra w głąb podłoża. W przypadku, gdy posadowienie będzie płytsze, piwnice zostaną wyniesione poza poziom terenu, co nie ma niekorzystnego wpływu na wygląd domu. W przypadku, gdy budynek ma się znajdować na dużej działce, z podpiwniczenia lepiej zrezygnować, ponieważ wykonanie wykopu oraz izolacja ścian podziemnych znacząco zwiększa koszty budowy. Na głębokość posadowienia ma wpływ również głębokość zalegania gruntów nośnych.

 

Najmniej kosztowna jest budowa na twardym i nośnym podłożu. Przy podłożu słabym konieczne jest wzmocnienie, co podnosi koszty budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bardzo ważną kwestią, wpływającą na głębokość posadowienia, jest głębokość występowania wody gruntowej. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji dotyczącej badań podłoża gruntowego. W razie potrzeby należy zastosować tzw. betony szczelne lub specjalistyczne materiały izolacyjne. Pod uwagę należy wziąć również głębokość przemarzania gruntu, która zależy od szerokości geograficznej. W przypadku gruntów posadzinowych głębokość posadowienia niepodpiwniczonego musi sięgać podłoża poniżej strefy przemarzania. W Polsce centralnej głębokość posadowienia musi wynosić przynajmniej 1m, przy czym nie dotyczy to fundamentów opierających się na piaskach. Na gruntach niewysadzinowych, do których zalicza się m.in. piaski, głębokość posadowienia powinna wynosić pół metra (uprawnienia budowlane).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !