Blog

Okładziny ścienne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Jaka powinna być głębokość fundamentów?

W artykule znajdziesz:

Jaka powinna być głębokość fundamentów?

 
Okładziny ścienne zdjęcie nr 11
Jaka powinna być głębokość fundamentów?

Posadowienie budynku zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Zbyt głębokie fundamenty, o ile nie są uzasadnione względami użytkowymi, powodują zwiększenie kosztów budowy. Decyzja o głębokości posadowienia budynku powinna opierać się na kilku ważnych aspektach, do których zalicza się:

• poziom występowania wody gruntowej,

• poziom występowania gruntów nośnych,

• względy użytkowe – czy dom ma być podpiwniczony,

• posadowienie przyległych budynków,

• zasięg strefy przymarzania.

Decyzję o wykonaniu podpiwniczenia, którego koszt budowy może wynosić nawet 30% całkowitych kosztów budowy, należy podjąć w pierwszym etapie projektowania. Piwnice najczęściej budowane są na niewielkich działkach. Przy podpiwniczeniu fundamenty muszą sięgać nawet 2,5-2,8 metra w głąb podłoża. W przypadku, gdy posadowienie będzie płytsze, piwnice zostaną wyniesione poza poziom terenu, co nie ma niekorzystnego wpływu na wygląd domu. W przypadku, gdy budynek ma się znajdować na dużej działce, z podpiwniczenia lepiej zrezygnować, ponieważ wykonanie wykopu oraz izolacja ścian podziemnych znacząco zwiększa koszty budowy. Na głębokość posadowienia ma wpływ również głębokość zalegania gruntów nośnych.

 

Najmniej kosztowna jest budowa na twardym i nośnym podłożu. Przy podłożu słabym konieczne jest wzmocnienie, co podnosi koszty budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bardzo ważną kwestią, wpływającą na głębokość posadowienia, jest głębokość występowania wody gruntowej. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji dotyczącej badań podłoża gruntowego. W razie potrzeby należy zastosować tzw. betony szczelne lub specjalistyczne materiały izolacyjne. Pod uwagę należy wziąć również głębokość przemarzania gruntu, która zależy od szerokości geograficznej. W przypadku gruntów posadzinowych głębokość posadowienia niepodpiwniczonego musi sięgać podłoża poniżej strefy przemarzania. W Polsce centralnej głębokość posadowienia musi wynosić przynajmniej 1m, przy czym nie dotyczy to fundamentów opierających się na piaskach. Na gruntach niewysadzinowych, do których zalicza się m.in. piaski, głębokość posadowienia powinna wynosić pół metra (uprawnienia budowlane).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Okładziny ścienne zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Okładziny ścienne zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Okładziny ścienne zdjęcie nr 16 Okładziny ścienne zdjęcie nr 17 Okładziny ścienne zdjęcie nr 18
Okładziny ścienne zdjęcie nr 19
Okładziny ścienne zdjęcie nr 20 Okładziny ścienne zdjęcie nr 21 Okładziny ścienne zdjęcie nr 22
Okładziny ścienne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okładziny ścienne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okładziny ścienne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Okładziny ścienne zdjęcie nr 32 Okładziny ścienne zdjęcie nr 33 Okładziny ścienne zdjęcie nr 34
Okładziny ścienne zdjęcie nr 35
Okładziny ścienne zdjęcie nr 36 Okładziny ścienne zdjęcie nr 37 Okładziny ścienne zdjęcie nr 38
Okładziny ścienne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okładziny ścienne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okładziny ścienne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami