Blog

22.08.2018

Jaką rolę pełni projektant w procesie budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Jaką rolę pełni projektant w procesie budowlanym?

Projektant to osoba, która jest uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Posiadane uprawnienia pozwalają mu na realizację robót budowlanych, ocenę zjawisk technicznych oraz rozwiązywanie kwestii architektonicznych bez potrzeby angażowania osób trzecich. To czyni go profesjonalnym uczestnikiem procesu budowlanego. Projektant jest również odpowiedzialny, zgodnie z prawem budowlanym, za wykonywanie projektów, sprawdzanie ich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (program na telefon). Za każdą z tych czynności podlega odpowiedzialności zawodowej.

Możliwość powstania zagrożenia

Jaką rolę pełni projektant w procesie budowlanym?

W prawie budowlanym wskazane są tylko podstawowe obowiązki projektanta, dlatego katalog czynności nie jest zamknięty (program na egzamin ustny).
Projekt przygotowany przez projektanta musi zgadzać się z obowiązującymi przepisami, nałożonymi wymaganiami ustawowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleń wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych. Projektant jest zobowiązany do pozyskania wszelkich wymaganych ustawą uzgodnień, opinii i sprawdzeń, dla zastosowanych rozwiązań. Musi też wyjaśniać wątpliwości wszystkim innym uczestnikom procesu budowlanego, jeśli dotyczą one sporządzonego projektu (promocja 3 w 1). Według prawa budowlanego projektant ma również obowiązek sprawować nadzór autorski na żądanie inwestora lub odpowiedniego organu. Czynności te obejmują kontrolowanie zgodności realizowanych prac budowlanych z projektem (segregator).
Projektant ma prawo wejścia na teren budowy oraz dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Za pomocą wpisu może on nawet wstrzymać realizację robót. Takie uprawnienia ma on tylko wtedy, gdy:
• istnieje możliwość powstania zagrożenia,
• roboty wykonywane są niezgodnie z przygotowanym projektem.
W przypadku, gdy dojdzie do katastrofy budowlanej, projektant może być powołany do komisji, której zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn oraz określenie skutków zagrożenia (opinie). Jako osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne projektant podlega odpowiedzialności zawodowej, która obejmuje m.in. karę grzywny.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami