Blog

30.05.2018

Jaka specjalność jest najbardziej oblegana?

W artykule znajdziesz:

Jaka specjalność jest najbardziej oblegana?

Jaka specjalność jest najbardziej oblegana?

Praktycznie od samego początku przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane największym zainteresowaniem cieszy się specjalność konstrukcyjno-budowlana, a najmniejszym specjalność wyburzeniowa, na którą podczas niektórych sesji nie ma żadnych chętnych (uprawnienia budowlane). Każda sesja egzaminacyjna zaczyna się od testów pisemnych, które są jednakowe dla wszystkich kandydatów. Aby zaliczyć egzamin i przystąpić do egzaminu ustnego, należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań testowych. Liczba wniosków o nadanie uprawnień budowlanych, która wpłynęła do okręgowych izb inżynierów budownictwa przed jesienną sesją egzaminacyjną, to aż 3310. Ponadto aż 1020 inżynierów budownictwa było zainteresowanych zdawaniem egzaminy poprawkowego. W tym gronie są osoby, które nie zdały egzaminy pisemnego lub ustnego w poprzedniej sesji, lub na własną prośbę odroczyły termin egzaminu. Pozytywny wynik pisemnej części egzaminu uprawnia do podejścia do części ustnej przez kolejne 3 lata. Stąd też osoba, która ma zaliczony egzamin pisemny i niezaliczony egzamin ustny może ponownie przystąpić do egzaminu ustnego w terminie nie krótszym niż 3 miesiące (program egzamin ustny). W 2016 roku uprawnienia budowlane w 9 specjalnościach zostały nadane 5512 osobom, przy czym w samej specjalności konstrukcyjno-budowlanej otrzymały je 2534 osoby. Do egzaminów w sesji wiosennej przystąpiło około 3500 osób z czego 300 podchodziło do egzaminu po raz kolejny. W tej sesji uprawnienia uzyskało 3700 inżynierów, a egzaminu nie zaliczyło 20% kandydatów. Obecnie trwają prace nad ustawą inwestycyjną oraz ustawą o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta. W ustawach tych znajdą się przepisy wpływające na egzaminy na uprawnienia – nie są one popierane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Warto też wspomnieć, że po zmianie wymagań dotyczących długości praktyk i zasad przeprowadzania egzaminów, liczba inżynierów, którzy nie zdają egzaminów, zwiększyła się.

 

Przykładowe pytania:

1) strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

2) wyposażenie stanowiska spawalniczego

3) jakie dokumenty do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu

4) obowiązkowe ubezp.oc członków izby

1 ściany oporowe - schematy + rysunki

2 montaż konstrukcji stalowych, zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż

3 wykonywanie stropu filigran4 rusztowania - rodzaje, montaż, wymagania

1. Jaka jest procedura uzyskiwania przyłącza energetycznego?

2. Warunki montażu drabin jako dojść do urządzeń technicznych.

3. W jaki sposób należy pobierać próbki materiałów budowlanych?

4. Przystępując do robót na terenie uzbrojonym, po rozpoznaniu sieci podziemnych z kim należy uzgodnić odległości bezpiecznego prowadzenia robót?

5. Podaj rodzaje i krótką charakterystykę maszyn budowlanych do prowadzenia robót ziemnych.

6. Podaj różnice między stropami z płyt kanałowych, a stropem z płyt Filigran. Jakie są zalety i wady obu rozwiązań?

7. Podaj sposób wykonania izolacji przeciwwodnej, gdy poziom posadowienia i poziom podłogi znajdują się poniżej zwierciadła wód gruntowych.

8. Podaj zasady prowadzenia prac na wysokościach (np. rusztowaniach) ze szczególnym uwzględnieniem zasad bhp (opinie o programie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami