Jaka specjalność jest wybierana najczęściej?

W 2017 roku nadano łącznie 5922 uprawnienia budowlane we wszystkich dziewięciu specjalnościach (program na komputer). Oczywiście, aby je zdobyć kandydaci musieli najpierw zaliczyć test pisemny – zdać można po udzieleniu przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi. W 2017 złożona 6920 wniosków o nadanie uprawnień – spośród wszystkich kandydatów aż 1188 ponownie musiało zaliczać egzamin pisemny natomiast egzamin ustny powtarzały 1973 osoby. Osoby te nie zdały egzaminu w poprzednich sesjach lub odroczyły termin egzaminu (program na telefon). W sumie w testach wzięło udział 7475 osób, a w części ustnej 7826 osób. Pozytywnie obie części egzaminu zaliczyły 5922 osoby, natomiast wynik negatywnych otrzymało aż 2500 osób (program na egzamin ustny).

Zdobycie uprawnień budowlanych

Najczęściej wybierana specjalność

Najwięcej uprawnień nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 2615 (promocja 3 w 1). Znacznie mniej osób otrzymało uprawnienia w specjalnościach:
• instalacyjnej sanitarnej – 1254 osoby,
• instalacyjnej elektrycznej – 899 osób,
• inżynieryjnej drogowej – 609 osób,
• inżynieryjnej mostowej – 230 osób,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 97 osób,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej – 91 osób,
• instalacyjnej telekomunikacyjnej – 83 osoby,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem – 44 osoby.
Warto przy tym napomknąć, iż wynik pozytywny pisemnej części egzaminy jest ważny nawet 3 lata – w tym czasie można podchodzić do egzaminu ustnego (segregator).
W roku 2016 w dziewięciu specjalnościach łącznie otrzymało uprawnienia 5512 osób, z czego ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej aż 2534 osoby. Polska Izba Inżynierów Budownictwa nadaje uprawnienia nie tylko w niezwykle popularnej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ale również w pozostałych specjalnościach, w tym cieszącą się najmniejszym zainteresowaniem specjalności wyburzeniowej (opinie). Osoby, które planują zdobycie uprawnień budowlanych, powinny pamiętać o tym, że sukcesywnie wykonywane są prace związane z ustawą o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta, a także nad ustawą inwestycyjną, która nie ma poparcia Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !