Blog

Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 10
26.07.2018

Jakie badania i modyfikacje nawierzchni drogowych wykonuje się najczęściej?

W artykule znajdziesz:

Jakie badania i modyfikacje nawierzchni drogowych wykonuje się najczęściej?

Zarówno stabilność, jak i trwałość każdej nawierzchni drogowej, jest zależna w dużej mierze od tego, jaki jest stopień nośności podłoża w przypadku zmiennych warunków temperaturowych i nawodnienia (program na komputer). Są to własności uzależnione od rodzaju gruntu, czyli od jego składu granulometrycznego, nasycenia wodą oraz zawartości cząsteczek organicznych. Duże znaczenie ma również zagęszczenie gruntu. Należy przy tym pamiętać, że rodzime grunty mogą cechować się własnościami, które sprzyjają powstawaniu tzw. wysadzin mrozowych. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku nawierzchni, które zaliczane są do niższych kategorii intensywności natężenia ruchu, a tym samym mają cieńsze warstwy podbudowy, przez co dochodzi do deformacji pokrycia (program na telefon).

Stopień zagęszczenia rodzimego gruntu

Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 11
Jakie badania i modyfikacje nawierzchni drogowych wykonuje się najczęściej?

Badania powinny określać stopień zagęszczenia rodzimego gruntu na głębokości przynajmniej jednego metra, a pod grunt nasypowy przynajmniej 0,5 metra (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy grunt okaże się zbyt mało spoisty należy go dogęścić za pomocą wibratorów lub walców. W przypadku, gdy grunty pozyskane z wykopu będą stosowane do utworzenia nasypu, należy dostosować jego własności do zdolności do zagęszczenia, wysokości oraz możliwości zakwalifikowania jako grunty niewysadzinowe (promocja 3 w 1).
Co ważne, podłoża nasypowe muszą być zagęszczane warstwami, których grubość dostosowana jest do wykorzystywanego sprzętu i do wielokrotnego przemieszczania się aż od momentu, gdy osiągnięty zostanie zanik osiadania grunt. Do oceny efektywności zagęszczenia przydają się specjalne urządzenia pomiarowe, które montowane są chociażby w walcach (segregator). W celu zakwalifikowania gruntu do wymaganej grupy nośności (G1-G4), przydatne są pomiary, które wykorzystuje się do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR. Badania wykonuje się zarówno w laboratoriach, jak i w warunkach terenowych za pomocą specjalistycznych sond dynamicznych lub za pomocą pomiaru odkształcalności gruntu w wyniku obciążenia – jest to tzw. metoda VSS. Niekiedy konieczne jest dodatkowe wzmocnienie podłoża (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 16 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 17 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 18
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 19
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 20 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 21 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 22
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 32 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 33 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 34
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 35
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 36 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 37 Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 38
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Czym są roboty budowlane? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami