Blog

26.07.2018

Jakie badania i modyfikacje nawierzchni drogowych wykonuje się najczęściej?

W artykule znajdziesz:

Jakie badania i modyfikacje nawierzchni drogowych wykonuje się najczęściej?

Zarówno stabilność, jak i trwałość każdej nawierzchni drogowej, jest zależna w dużej mierze od tego, jaki jest stopień nośności podłoża w przypadku zmiennych warunków temperaturowych i nawodnienia (program na komputer). Są to własności uzależnione od rodzaju gruntu, czyli od jego składu granulometrycznego, nasycenia wodą oraz zawartości cząsteczek organicznych. Duże znaczenie ma również zagęszczenie gruntu. Należy przy tym pamiętać, że rodzime grunty mogą cechować się własnościami, które sprzyjają powstawaniu tzw. wysadzin mrozowych. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku nawierzchni, które zaliczane są do niższych kategorii intensywności natężenia ruchu, a tym samym mają cieńsze warstwy podbudowy, przez co dochodzi do deformacji pokrycia (program na telefon).

Stopień zagęszczenia rodzimego gruntu

Jakie badania i modyfikacje nawierzchni drogowych wykonuje się najczęściej?

Badania powinny określać stopień zagęszczenia rodzimego gruntu na głębokości przynajmniej jednego metra, a pod grunt nasypowy przynajmniej 0,5 metra (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy grunt okaże się zbyt mało spoisty należy go dogęścić za pomocą wibratorów lub walców. W przypadku, gdy grunty pozyskane z wykopu będą stosowane do utworzenia nasypu, należy dostosować jego własności do zdolności do zagęszczenia, wysokości oraz możliwości zakwalifikowania jako grunty niewysadzinowe (promocja 3 w 1).
Co ważne, podłoża nasypowe muszą być zagęszczane warstwami, których grubość dostosowana jest do wykorzystywanego sprzętu i do wielokrotnego przemieszczania się aż od momentu, gdy osiągnięty zostanie zanik osiadania grunt. Do oceny efektywności zagęszczenia przydają się specjalne urządzenia pomiarowe, które montowane są chociażby w walcach (segregator). W celu zakwalifikowania gruntu do wymaganej grupy nośności (G1-G4), przydatne są pomiary, które wykorzystuje się do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR. Badania wykonuje się zarówno w laboratoriach, jak i w warunkach terenowych za pomocą specjalistycznych sond dynamicznych lub za pomocą pomiaru odkształcalności gruntu w wyniku obciążenia – jest to tzw. metoda VSS. Niekiedy konieczne jest dodatkowe wzmocnienie podłoża (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami