Jakie dokumenty trzeba złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

Jakie dokumenty trzeba złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?


Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych to dokument, który jest niezbędny, aby można było rozpocząć cały proces związany z nadawaniem uprawnień budowlanych (program na komputer). Jednak sam wniosek nie wystarczy, ponieważ niezbędne jest również załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów, które potwierdzają odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Podstawowym dokumentem jest oczywiście dyplom magistra inżyniera lub inżyniera, bądź technika lub mistrza (program na telefon).

W przypadku, gdy nazwa ukończonego kierunku studiów nie odpowiada nazwom kierunków odpowiednich lub pokrewnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, konieczne jest dostarczenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów. Oczywiście każdy z tych dokumentów musi być potwierdzony podpisem kierownika podstawowej jednostki danej uczelni (program egzamin ustny).

Osoby, które mają wykształcenie średnie, dołączają do wniosku odpis dyplomu technika lub mistrza. W każdym przypadku wymagane jest dołączenie oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami m.in. zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej, potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej. Ponadto wraz z wnioskiem składa się życiorys zawodowy, formularz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby nadzorujące praktykę zawodową (opinie o programie). Niezbędne jest także potwierdzenie uiszczenia opłaty za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego – może to być ksero dowodu wpłaty.

Oświadczenie o zgodności

Wymagane jest również oświadczenie o zgodności wszystkich złożonych dokumentów z prawdą (segregator aktów prawnych). Niekiedy trzeba też dostarczyć potwierdzenie umowy, na podstawie której odbywała się praktyka zawodowa. Wszystkie wymienione dokumenty muszą być spakowane do teczki formatu A4, po czym trzeba je dostarczyć, najlepiej osobiście, do odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego. Termin składania dokumentów jest zawsze określany przez daną izbę inżynierów lub architektów (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !