Jakie kierunki studiów są odpowiednie dla danej specjalności uprawnień budowlanych?

Jakie kierunki studiów są odpowiednie dla danej specjalności uprawnień budowlanych?


Celem wprowadzenia podziału na kierunki studiów odpowiednie oraz pokrewne dla wybranych specjalności uprawnień budowlanych było zwiększenie dostępności do uprawnień (program na komputer).

Kierunkami pokrewnymi nazywane są kierunki uniwersalne, np. budownictwo. Po tym kierunku można starać się o uprawnienia w różnych specjalnościach, choć zwykle będą to uprawnienia w ograniczonym zakresie (program na telefon). Odpowiednie kierunki studiów są związane z daną specjalnością i pozwalają na zdobycie uprawnień bez ograniczeń. Doskonałym przykładem są uprawnienia architektoniczne, dla których kierunkiem odpowiednim jest architektura, natomiast pokrewnym budownictwo.

Warto więc już przed podjęciem studiów uzmysłowić sobie swoje oczekiwania względem przyszłej pracy zawodowej (program egzamin ustny).

Kierunki studiów


Kierunki studiów odpowiednich dla poszczególnych specjalności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przedstawiają się następująco:
• specjalność architektoniczna – architektura lub architektura i urbanistyka (opinie o programie),
• specjalność konstrukcyjno-budowlana – kierunek studiów w zakresie budownictwa,
• specjalność inżynieryjna mostowa – kierunek studiów w zakresie budownictwa,
• specjalność inżynieryjna drogowa – kierunek studiów w zakresie budownictwa,
• specjalności inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunki studiów w zakresie transportu lub budownictwa,
• specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunki studiów w zakresie elektrotechniki lub transportu (segregator aktów prawnych),
• specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – kierunki studiów w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, melioracji, budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego oraz inżynierii środowiska,
• specjalność inżynieryjna wyburzeniowa – kierunki studiów w zakresie budownictwa, górnictwa lub geologii oraz inżynierii wojskowej,
• specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – kierunki studiów w zakresie telekomunikacji, elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, miernictwa elektrycznego i telekomunikacji,
• specjalność instalacyjna sanitarna – kierunki energetyka, inżynieria środowiska, inżyniera naftowa lub gazownicza, wiertnictwo nafty i gazu,
• specjalność instalacyjna elektryczna – kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !