Jakie kruszywa stosuje się do budowy dróg?

Kruszywa to podstawowy materiał, który wykorzystywany jest do budowy dróg (program na komputer). Jest to surowiec o bardzo dużej masie, dlatego niezbędne jest zapewnienie mu odpowiedniego transportu. W Polsce niezbędne w budownictwie surowce skalne najczęściej zlokalizowane są na południu kraju. Nieco łatwiejszy dostęp jest do złóż żwiru, ale jest to materiał o ograniczonym zastosowaniu w przypadku budowy dróg. Kruszywa wykorzystywane w budownictwie muszą cechować się niską nasiąkliwością, mrozoodpornością oraz wytrzymałością mechaniczną (program na telefon). Dokładne wymagania w zakresie własności kruszyw drogowych można znaleźć w normach PN-EN 13242 oraz PN-EN 13043.

Rozkruszenie za pomocą specjalnych kruszarek

Jakie kruszywa stosuje się do budowy dróg?

Kruszywa stosowane w drogownictwie dzieli się pod kątem ich pochodzenia na:
• z recyklingu – jest to kruszywo, które powstaje poprzez przeróbkę materiału zastosowanego wcześniej w budownictwie (program na egzamin ustny). Najczęściej jest to beton rozbiórkowy,
• sztuczne – jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, które uzyskuje się w efekcie procesu przemysłowego związanego z modyfikacją termiczną,
• naturalne – jest to kruszywo mineralne, które przeszło wyłącznie obróbkę mechaniczną (promocja 3 w 1).
Każdy pierwotny surowiec, bez względu na jego pochodzenie, musi zostać podzielony na wymagane frakcje. W przypadku materiału pochodzącego z kamieniołomów lub z recyclingu konieczne jest jego uprzednie rozkruszenie za pomocą specjalnych kruszarek udarowych lub szczękowych.
Dobór składu frakcji kruszywa jest uzależniony zarówno od podłoża gruntowego, jak i obciążenia drogi (segregator). Współcześnie najczęściej wykorzystuje się mieszanki kruszyw, których uziarnienie ciągłe mieści się w przedziale 0-63 mm. Ustalona krzywa uziarnienia stanowi podstawę do zestawienia materiału frakcjonowanego. Stosowanie podbudów na różnych poziomach konstrukcji z kruszyw o ciągłym uziarnieniu jest zależne od tego, jakie jest przewidywane obciążenie ruchem (opinie). Wszelkie kruszywa niełamane, do których zalicza się m.in. żwir i otoczaki, a także z recyclingu lub sztuczne mogą być wykorzystywane jak tzw. warstwy pomocnicze, pełniące funkcję wzmacniającą lub mrozochronną. Wykorzystuje się je także do podbudowy konstrukcji, które są w niewielkim stopniu obciążone ruchem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !