Blog

Splątany układ włókien zdjęcie nr 10
25.07.2019

Jakie materiały są potrzebne, żeby przygotować się na egzamin ustny?

W artykule znajdziesz:

Jakie materiały są potrzebne, żeby przygotować się na egzamin ustny?

Wiele osób, które mają za sobą egzamin na uprawnienia budowlane, twierdzi, że egzamin ustny jest trudniejszym etapem egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer). Wynika to z faktu, że sprawdza on znajomość wiedzy praktycznej, którą kandydat nabył w trakcie praktyki zawodowej. Jeśli chodzi o przepisy prawa, to egzamin ten jest bardzo trudny pod kątem tego, że czas na przygotowanie się do odpowiedzi jest dość krótki (program na telefon).

Splątany układ włókien zdjęcie nr 11
Jakie materiały są potrzebne, żeby przygotować się na egzamin ustny

Wspomniany pogląd znajduje swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych co roku statystykach podsumowujących egzaminy. Aby dobrze przygotować się do egzaminu ustnego, warto najpierw zgromadzić wszystkie materiały, jakie będą potrzebne do nauki (program egzamin ustny).

Podstawą są oczywiście aktualne akry prawne. Każdego roku przed egzaminami zarówno izby inżynierów, jak i architektów, publikują na swoich stronach listę aktów prawnych, które będą wymagane na egzaminie (opinie o programie). Można je znaleźć m.in. na stronie Kancelarii Sejmu i samodzielnie wydrukować. Kolejna ważna kwestia to normy, których zgromadzenie jest nieco trudniejsze, ponieważ obejmują je prawa autorskie PKN. Studenci kierunków budowniczych zwykle mają je w swoich materiałach, a jeśli tak nie jest to można bezpłatnie skorzystać z zasobów bibliotek znajdujących się przy uczelniach technicznych (segregator aktów prawnych). Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy kierownika praktyki bądź innych osób będących członkami izb samorządów, ponieważ w ramach członkostwa mogą oni bezpłatnie korzystać z norm. Niektóre izby zapewniają kandydatom dostęp do norm – warto o to zapytać.

Kluczowe dokumenty

Jednym z kluczowych dokumentów, które bardzo przydają się zwłaszcza w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, jest poradnik majstra budowlanego (promocja 3  w 1). Znajduje się w nim kompendium wiedzy i rozwiązań techniczny dla niemal wszystkich elementów obiektów budowlanych. Poradnik może być udostępniony przez izbę. Co więcej, niektóre izby pozwalają też na korzystanie z poradnika majstra budowlanego podczas egzaminów ustnych.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Splątany układ włókien zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Splątany układ włókien zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Splątany układ włókien zdjęcie nr 16 Splątany układ włókien zdjęcie nr 17 Splątany układ włókien zdjęcie nr 18
Splątany układ włókien zdjęcie nr 19
Splątany układ włókien zdjęcie nr 20 Splątany układ włókien zdjęcie nr 21 Splątany układ włókien zdjęcie nr 22
Splątany układ włókien zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Splątany układ włókien zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Splątany układ włókien zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Splątany układ włókien zdjęcie nr 32 Splątany układ włókien zdjęcie nr 33 Splątany układ włókien zdjęcie nr 34
Splątany układ włókien zdjęcie nr 35
Splątany układ włókien zdjęcie nr 36 Splątany układ włókien zdjęcie nr 37 Splątany układ włókien zdjęcie nr 38
Splątany układ włókien zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Splątany układ włókien zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Splątany układ włókien zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami