Warunki obróbki surowców

Warunki obróbki surowców

Opierając się na tych przesłankach należało praktycznie stworzyć następujące warunki obróbki surowców:
- uaktywnić fizycznie Si02 przez rozdrobnienie i jednoczesne poddanie go działaniu CaO w momencie reakcji z wodą, ale tylko przy takiej ilości wody, by ułatwić tylko częściową hydratację cementu, zapewniającą proces zarodnikowania części cementu,
- utrzymać aż do momentu zarabiania w mieszarce aktywność spoiw (program uprawnienia budowlane na komputer),
- zachować krzywą przesiewu mikrokruszywa, stosując przemielenie kruszywa łącznie ze spoiwem do dużej dyspersji, a resztę kruszywa zemleć z wodą znacznie grubiej na szlam.

W celu rozwiązania praktycznego zastosowano następujące zabiegi:
a) zwilżono piasek do stanu ok. 5% wilgotności ( w przypadku piasku kopalnianego używa się go w stanie naturalnej wilgotności bez dodatkowego nawilżania) i dostarczono go do młyna w celu półsuchego przemiału razem ze spoiwem,
b) jednocześnie podano do młyna spoiwo (wapno palone i cement) w tej samej ilości co piasek (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
c) zmielono razem wspomniane składniki na maksymalnie drobny przemiał (max 5°/o pozostałości na sicie o 10 000 ocz/cm2),
d) uzyskane mieliwo użyto po 8 godzinach dojrzewania jako spoiwo do odlewu, mieszając ze szlamem o przemiale ok. 1500-1700 cm2/g w proporcji 3 części wagowe mieliwa na 4 części wagowe szlamu piaskowego lub pyłowego (uprawnienia budowlane).

W ten stosunkowo prosty sposób zrealizowano założenia teoretyczne, zdążające do tego, by hydratacja spoiw (wapna palonego i cementu) została tylko zaawansowana do tego stopnia, na jaki pozwalała wilgotność piasku. Jednocześnie z atakiem fizycznym na piasek nastąpił nań atak Ca(OH)2 in statu nascendi, przy czym część cementu uległa częściowej hydratacji, a następnie w ciągu 8 godzin - częściowemu zarodnikowaniu.

W konsekwencji tego otrzymano przy stosunkowo niewielkim zużyciu spoiwa wysoką wytrzymałość wyrobów (program egzamin ustny).
Szereg doświadczeń doprowadziło do wyników pozwalających uzyskać doborową klasę wyrobów przy użyciu na 1 m3 tylko 80 kg wapna i 60 kg cementu. Daje to w sumie, przy użyciu szlamu piaskowego do odlewu, oszczędność na 1 m3: 225 - 140 = 85 kg spoiwa w stosunku do technologii BLB. Stanowi to około 38°/o oszczędności na spoiwie.

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Natomiast w odniesieniu do samego cementu oszczędność wyniesie 225 - 60 =165 kg cementu na 1 m3 betonu komórkowego, co stanowi 73°/o oszczędności na cemencie.
Ten korzystny wynik pozwolił na postawienie dalszych wniosków technologicznych. Możliwe jest mianowicie produkowanie dobrej jakości betonu komórkowego metodą opisaną powyżej przy użyciu następujących ilości surowców na 1 m3 betonu komórkowego (odmiany 0,7): piasek mokry 100 kg, cement - 60 kg, wapno palone - 80 kg (opinie o programie).

Składniki te poddaje się suchemu przemiałowi do rozdrobnienia 3500-4000 cm2/g. Składnikiem uzupełniającym jest szlam piaskowy - w ilości 460 kg o rozdrobnieniu ok. 1500 cm2/g (w zależności od wielkości elementu).
Przy dużych elementach rozdrobnienie to kształtować się powinno w granicach ok. 1000 cm2/g, zaś przy elementach małych może dochodzić do 2000 cm2/g.
Technologia ta wydaje się bardziej ekonomiczna i pozwala na uzyskanie optymalnych wyników wytrzymałościowych.
W przypadku stosowania szlamu pyłowego, przy pyłach zawierających większe ilości tlenków glinu, należy do suchego młyna dodawać dodatkowo ok. 20 kg anhydrytu lub gipsu dwuwodnego w rozliczeniu na 1 m3 gotowego wyrobu, zmniejszając nieco ilość cementu (segregator aktów prawnych).

Receptura w tym wypadku przedstawiałaby się (dla odmiany 0,7) następująco:
- 100 kg piasku mokrego 80 kg wapna palonego 40 kg cementu
- 20 kg anhydrytu lub gipsu dwuwodnego 460 kg szlamu pyłowego (Anhydryt jest tu bardziej pożądany ze względu na możliwość częściowego odwodnienia gipsu surowego).

Jak wynika z powyższych dwóch przykładowych receptur ogólnych, możliwy jest jednakowy układ ciągu technologicznego dla wszystkich technologii, co pozwala na stworzenie uniwersalnego typu zakładu, produkującego betony komórkowe, niezależnie od surowców, które będą do tej produkcji używane (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !