Blog

16.08.2018

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

W artykule znajdziesz:

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Obowiązki kierownika budowy określone są w ustawie prawo budowlane. Są one niezbywalne, co oznacza, że nie można się ich zrzec (program na komputer). Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik budowy musi przejąć plac budowy od inwestora oraz sporządzić oświadczenie o przejęciu obowiązków. Ponadto musi on w prawidłowy sposób zabezpieczyć plac budowy, a także prowadzić dokumentację budowy, a zwłaszcza dokonywać wpisów do dziennika budowy na każdym jej etapie (program na telefon). Kierownik budowy jest zobowiązany do zadbania o geodezyjne wytyczenie obiektu oraz wykonanie panu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi on kierować budową oraz wykonywać zadania wyszczególnione w dzienniku budowy (program na egzamin ustny).

Zagrożenie katastrofą budowlaną

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

W przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą budowlaną lub w razie niezgodności wykonywanych prac z projektem stanowiącym podstawę uzyskanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia kierownik ma obowiązek wstrzymania budowy oraz poinformowania o tym fakcie inwestora (promocja 3 w 1). Powinien także współpracować z inwestorem w zakresie wykonywania odbioru poszczególnych prac budowlanych przez upoważnionych do tego specjalistów. Jego obowiązkiem jest również załatwianie wszelkich formalności związanych z końcowym odbiorem budynku. Kierownik budowy wykonuje również przekazuje inwestorowi wszelką niezbędną dokumentację, w tym m.in. oświadczenie o doprowadzeniu terenu budowy do stanu umożliwiającego użytkowanie (segregator).
Kierownik budowy jest uprawniony do wystąpienia o dokonanie niezbędnych zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym. Prawo to przysługuje zawsze, gdy kierownik dostrzeże konieczność zoptymalizowania procesów budowlanych lub zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych. Są to prawa niezwykle korzystne, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie kierownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo całego procesu budowy. Co ważne, specjalista zatrudniony na stanowisku kierownika budowy, nie jest zobowiązany do dbania o interesy inwestora – ta rola należy do inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy nie może pełnić tej funkcji (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami