Blog

18.07.2019

Jakie obowiązki ma projektant budowlany?

W artykule znajdziesz:

Jakie obowiązki ma projektant budowlany?

Projektant jest osobą, która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na komputer). Jego podstawowym obowiązkiem jest opracowywanie obiektów budowlanych w taki sposób, aby były one zgodne z wymaganiami ustawy oraz ustaleniami, które określone są w decyzjach administracyjnych związanych z danym zamierzeniem budowlanym, a także z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (program na telefon). Projektant jest również zobowiązany do zapewnienia, jeśli jest taka potrzeba, udziału w tworzeniu projektu osób mających uprawnienia budowlane projektowe w odpowiednich specjalnościach, np. elektrycznej czy sanitarnej. Dokonuje on wzajemnej koordynacji technicznej wykonywanych przez te osoby opracowań z uwzględnieniem przepisów BHP i specyfiki danego obiektu (program egzamin ustny).

Jakie obowiązki ma projektant budowlany?

Projektant jest odpowiedzialny za sporządzenie informacji niezbędne do stworzenia planu bezpieczeństwa i ochron zdrowia na budowie, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu. Określa on również obszar oddziaływania obiektu budowlanego i uzyskuje niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów (opinie o programie). Jego obowiązkiem jest również wyjaśnianie wszelkich wątpliwości związanych ze stworzonym projektem oraz rozwiązaniami, jakie zostały w nim zawarte.

Projektant ma obowiązek sporządzenia oraz uzgodnienia indywidualne dokumentacji technicznej wyrobów budowlanych (segregator aktów prawnych). Jego zadaniem jest również sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu lub inwestora. Nadzór ten sprawowany jest w zakresie:
• uzgadniania możliwości zastosowanie zamiennych rozwiązań do tych, jakie zostały przewidziane w projekcie,
• stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem.

Zapewnienie sprawdzenia projektów

Kolejnym ważnym obowiązkiem projektanta jest zapewnienie sprawdzenia projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie ich zgodności z przepisami, w tym również z przepisami techniczno-budowlanymi (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami