Jakie prace można zaliczyć do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane?

Jakie prace można zaliczyć do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane?


Praktyka zawodowa jest bardzo ważnym elementem przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Przygotowuje ona przyszłego inżyniera czy architekta do pełnienia swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska (program na telefon).

Z tego właśnie względu to właśnie praktyka zawodowa jest jednym z najbardziej wnikliwie sprawdzanych warunków podczas postępowania kwalifikacyjnego w sprawach o nadanie uprawnień budowlanych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie praktyki zawodowej poddawane są ocenie w czasie ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).
Według rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie warunkiem, który jest niezbędny, aby zaliczyć praktykę zawodową, jest wykonywanie prac, które polegają na:
• bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych,
• pełnieniu funkcji technicznej na budowie (opinie o programie).

Obowiązki te można wykonywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Jeśli praktyka odbywa się za granicą, to kierować nią musi osoba mająca uprawnienia wymagane w danym kraju. Zakres praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane musi być zgodny z zakresem wybranej przez wnioskodawcę specjalności uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych).

Prace w organach nadzoru budowlanego


Oprócz wymienionych prac do praktyki zawodowej można zaliczyć również prace w organach nadzoru budowlanego polegające na wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych. Ponadto praktyka może obejmować również prace wykonywane w organach administracji rządowej bądź jednostek samorządu zawodowej, które realizują zadania zarządcy drogi publicznej (promocja 3  w 1). Praktyka musi wówczas obejmować czynności na terenie budowy wymagające fachowej oceny zjawisk czy samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych. Takie same warunki dotycząc pracy u zarządcy infrastruktury kolejowej i podmiotach odpowiadających z utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !