Jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie ustnym?

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane odbywa się po zaliczeniu egzaminu pisemnego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oczywiście wymagane jest zdanie egzaminu pisemnego, czyli udzielenie poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań testowych. Wyniki są ogłaszane od

Jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie ustnym?

razu po części pisemnej i właśnie wtedy ustalane są terminy egzaminów ustnych. W czasie egzaminu ustnego odpowiada się na pytania z wylosowanego zestawu (program na komputer). Ilość pytań zawsze uzależniona jest od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, o które stara się kandydat i może wynosić od 4 do nawet 10. Są one układane przez właściwą miejscowo Okręgową Komisję Kwalifikacyjną (program na telefon).

Zakres pytań na egzamin ustny ma za zadanie sprawdzić następujące umiejętności:
• praktyczne posługiwanie się przepisami prawa,
• praktyczne stosowanie wiedzy technicznej w czasie praktyk zawodowych (opinie o programie),
• wykonywanie zadań projektowych lub rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem budowy,
• znajomość zagadnień dotyczących wybranej specjalności uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).

Osoby na egzaminie

Osoby, które podchodzą do egzaminu na uprawnienia budowlane, często mają wiele obaw związanych właśnie z częścią ustną. Są one związane z zakresem pytań na egzaminie ustnym, dlatego poniżej można zobaczyć przykładowe pytania, jakie mogą pojawić się na tej części egzaminu (promocja 3 w 1):
• jakie zabezpieczenia powinny być stosowane w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem?,
• gęstość objętościowa gruntu – na jakiej podstawie się ją określa?,
• plan BIOZ – czym jest, z czego się składa i kto odpowiada za jego sporządzenie?,
• jakie są metody konstruowania oraz wykonywania konstrukcji obiektów rolniczych, które narażone są na korozję?,
• jakie są warunki wykonania poszerzenia w przypadku istniejącej nawierzchni drogowej (segregator aktów prawnych)?,
• rodzaje technologii i materiałów stosowanych do ocieplania ścian zewnętrznych,
• jakie są wymagania dla podłoża przeznaczonego pod konstrukcje nawierzchni,
• czy realizacja przyłącza wymaga zgłoszenia?,
• jakie są kształty sieci i czym jest kompensacja na sieciach ciepłowniczych?.
Oczywiście są to tylko pytania przykładowe, które jednak warto sobie przerobić przed egzaminem.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !