Jakie rodzaje uprawnień budowlanych występują w Polsce?


Rodzaje uprawnień budowlanych

Jakie rodzaje uprawnień budowlanych występują w Polsce? Na co mogą liczyć osoby, chcące samodzielnie sprawować kontrolę nad pracami budowlanymi? Do wyboru mamy aż kilka różnych rodzajów uprawnień, w tym takie jak: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, a także uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie. To oczywiście tylko niewielki wycinek wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych, które mamy do swojej dyspozycji. Poza tymi wymienionymi są jeszcze uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej, inżynierii kolejowej, inżynierii hydrotechnicznej, inżynierii wyburzeniowej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie wyżej wymienione uprawnienia mogą występować w odmianie z ograniczeniami lub bez ograniczeń, dając tym samym większe uprawnienia osobie, która je zdobędzie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !