Jakie rodzaje uprawnień budowlanych występują w Polsce?


Rodzaje uprawnień budowlanych

Jakie rodzaje uprawnień budowlanych występują w Polsce? Na co mogą liczyć osoby, chcące samodzielnie sprawować kontrolę nad pracami budowlanymi? Do wyboru mamy aż kilka różnych rodzajów uprawnień, w tym takie jak: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, a także uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie. To oczywiście tylko niewielki wycinek wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych, które mamy do swojej dyspozycji. Poza tymi wymienionymi są jeszcze uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej, inżynierii kolejowej, inżynierii hydrotechnicznej, inżynierii wyburzeniowej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie wyżej wymienione uprawnienia mogą występować w odmianie z ograniczeniami lub bez ograniczeń, dając tym samym większe uprawnienia osobie, która je zdobędzie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami