Blog

30.05.2018

Jakie rodzaje uprawnień budowlanych występują w Polsce?

W artykule znajdziesz:

Jakie rodzaje uprawnień budowlanych występują w Polsce?


Rodzaje uprawnień budowlanych

Jakie rodzaje uprawnień budowlanych występują w Polsce? Na co mogą liczyć osoby, chcące samodzielnie sprawować kontrolę nad pracami budowlanymi? Do wyboru mamy aż kilka różnych rodzajów uprawnień, w tym takie jak: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, a także uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie. To oczywiście tylko niewielki wycinek wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych, które mamy do swojej dyspozycji. Poza tymi wymienionymi są jeszcze uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej, inżynierii kolejowej, inżynierii hydrotechnicznej, inżynierii wyburzeniowej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie wyżej wymienione uprawnienia mogą występować w odmianie z ograniczeniami lub bez ograniczeń, dając tym samym większe uprawnienia osobie, która je zdobędzie.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami