Blog

08.01.2019

Jakie są rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Jakie są rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych


Inżynier może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko wtedy, gdy posiada uprawnienia budowlane – wówczas może być kierownikiem budowy lub projektantem (program na komputer). Uprawnienia można zdobyć w 1 z 10 specjalności, przy czym, aby otrzymać uprawnienia w wybranej specjalności, należy mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także odbyć praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów i/lub kierowaniu robotami budowlanymi. Niezbędne jest również zdanie państwowego egzaminu, sprawdzającego znajomość przepisów oraz całego procesu budowlanego (program na telefon). Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym uprawnienia budowlane można zdobyć do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania (promocja 3 w 1).

Wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych


Według ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania pozwalają na sporządzanie projektów oraz sprawdzanie poprawności projektów architektoniczno-budowlanych (program na egzamin ustny). Ponadto dzięki uprawnieniom budowlanym do projektowania inżynier ma prawo do sprawowania nadzoru autorskiego oraz do sprawowania kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. Z kolei uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi pozwalają w pierwszej kolejności na kierowanie budową lub różnego rodzaju robotami budowlanymi.
Inżynier, który ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi może kierować wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych, a także sprawować kontrolę techniczną i nadzór nad ich wytwarzaniem (segregator). Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawować kontrolę techniczną w zakresie prawidłowego utrzymania obiektów budowlanych. W obu rodzajach uprawnień można otrzymać jedną z wybranych specjalności – architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną drogową, inżynieryjną mostową, inżynieryjną kolejową, inżynieryjną wyburzeniową, instalacyjną telekomunikacyjną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, inżynieryjną hydrotechniczną oraz instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami