Jakie są rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych


Inżynier może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko wtedy, gdy posiada uprawnienia budowlane – wówczas może być kierownikiem budowy lub projektantem (program na komputer). Uprawnienia można zdobyć w 1 z 10 specjalności, przy czym, aby otrzymać uprawnienia w wybranej specjalności, należy mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także odbyć praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów i/lub kierowaniu robotami budowlanymi. Niezbędne jest również zdanie państwowego egzaminu, sprawdzającego znajomość przepisów oraz całego procesu budowlanego (program na telefon). Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym uprawnienia budowlane można zdobyć do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania (promocja 3 w 1).

Wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych


Według ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania pozwalają na sporządzanie projektów oraz sprawdzanie poprawności projektów architektoniczno-budowlanych (program na egzamin ustny). Ponadto dzięki uprawnieniom budowlanym do projektowania inżynier ma prawo do sprawowania nadzoru autorskiego oraz do sprawowania kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. Z kolei uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi pozwalają w pierwszej kolejności na kierowanie budową lub różnego rodzaju robotami budowlanymi.
Inżynier, który ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi może kierować wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych, a także sprawować kontrolę techniczną i nadzór nad ich wytwarzaniem (segregator). Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawować kontrolę techniczną w zakresie prawidłowego utrzymania obiektów budowlanych. W obu rodzajach uprawnień można otrzymać jedną z wybranych specjalności – architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną drogową, inżynieryjną mostową, inżynieryjną kolejową, inżynieryjną wyburzeniową, instalacyjną telekomunikacyjną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, inżynieryjną hydrotechniczną oraz instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (opinie).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !